Svenska Engelska
katarr catarrh
katarrartad catarrhal
katastermätning cadastre
katastrof disaster
katastrof för jordbruk agricultural disaster
katastrof orsakad av människor human-made disaster
katastrofal disasterous
katastrofalt catastrophically
katastrofartad devastating
katastrofberedskap disaster preparedness
katastrofdrabbade diasterstricken
katastrofer disaster
katastrofhjälp disaster relief
katastrofområde disaster zone
katastrofplan disaster contingency plan
katastrofplanering för miljön environmental contingency planning
katastrofteori catastrophe theory
katastrofövervakning disaster control service
katatoni catatonia
katatonisk catatonic
Kate Austen Kate Austen
Kate Beckinsale Kate Beckinsale
Kate Bosworth Kate Bosworth
Kate Bush Kate Bush
Kate Capshaw Kate Capshaw
Kate Hudson Kate Hudson
Kate Moss Kate Moss
Kate Mulgrew Kate Mulgrew
Kate Ryan Kate Ryan
Kate Winslet Kate Winslet
kateder platform
katedral cathedral
Katedralen i Amiens Amiens Cathedral
Katedralen i Barcelona Cathedral of Santa Eulalia
Katedralen i Canterbury Canterbury Cathedral
Katedralen i Chartres Cathedral of Chartres
Katedralen i Durham Durham Cathedral
Katedralen i Reims Notre-Dame de Reims
Katedralen i Sevilla Seville Cathedral
Katedralen i Winchester Winchester Cathedral
Katedralen i Zagreb Zagreb Cathedral
Katedralen och basaren The Cathedral and the Bazaar
Katedralskola Cathedral school
kategori category
kategori av utrotningshotade djur category of endangered species
kategorier categories
kategorisera categorize
kategorisk categoric
kategoriskt categorically
kategoriteori category theory
katekes catechism
katekolamin catecholamine
katekumen catechumen
Kateri Tekakwitha Kateri Tekakwitha
Kateryna Jusjtjenko-Tjumatjenko Kateryna Yushchenko
katet cathetus
kateter catheter