Svenska Engelska
Klaipėda Klaipėda
Klaksvík Klaksvík
klammar bracket
klammer staple
klammerparentes curly bracket
klammertecken brace
Klamp -et Tattoo
klampa clump
klampe cleat
Klampenborg Klampenborg station
klamra sig fast intill cling to
klamra sig fast vid varandra cling to each other
klamydia chlamydia
klan clan
klan- clannish
klanartad clannish
klander blame
klanderfritt flawlessly
klandersjuk captious
klandersjuka fault-finding
klandervärd exceptionable
klandra accuse
klandra någon blame somebody
klandrande faultfinding
klang ring
klang av klockor clamor of bells
klangfull sonorous
klangfärg timbre
klanglös flat
Klanjec Klanjec
klanka cavil
klanmedlem clansman
klantskalle good-for-nothing
klapp tap
klappa tap
klappa till thwack
klappade patted
klappande beating
klappersten shingle
klappning beating
Klappträsk Lippajärvi
klar clear
klar för tryckning ready for the press
klar och tydlig specifically
klara clear
klara av manage
Klara av Assisi Clare of Assisi
klara av att succeed in
Klara Hitler Klara Hitler
Klara linjen Ligne claire
klara sig manage
klara sig i get through
klara sig undan från escape from
klara sig utan go without
klara upp clear up
klara ut work out
Klarabella Clarabelle Cow
klarar manages
klarare clearer
Klardrömmande Lucid dream
klarera clear
klargöra clear up
klargörande clarification
klarhet evidence
klarheter clarities
klarin clarion
klarinett hornpipe
klarinettist clarinettist
Klarissor Order of Poor Ladies
klarlägga clear up