Svenska Engelska
Klaipėda Klaipėda
Klaksvík Klaksvík
klammar bracket
klammer staple
klammerparentes curly bracket
klammertecken brace
Klamp -et Tattoo
klampa clump
klampe cleat
Klampenborg Klampenborg station
klamra sig fast intill cling to
klamra sig fast vid varandra cling to each other
klamydia chlamydia
klan clan
klan- clannish
klanartad clannish
klander blame
klanderfritt flawlessly
klandersjuk captious
klandersjuka fault-finding
klandervärd exceptionable
klandra accuse
klandra någon blame somebody
klandrande faultfinding
klang ring
klang av klockor clamor of bells
klangfull sonorous
klangfärg timbre
klanglös flat
Klanjec Klanjec
klanka cavil
klanmedlem clansman
klantskalle good-for-nothing
klapp tap
klappa tap
klappa till thwack
klappade patted
klappande beating
klappersten shingle
klappning beating
Klappträsk Lippajärvi
klar clear
klar för tryckning ready for the press
klar och tydlig specifically
klara clear
klara av manage
Klara av Assisi Clare of Assisi
klara av att succeed in
Klara Hitler Klara Hitler
Klara linjen Ligne claire
klara sig manage
klara sig i get through
klara sig undan från escape from
klara sig utan go without
klara upp clear up
klara ut work out
Klarabella Clarabelle Cow
klarar manages
klarare clearer
Klardrömmande Lucid dream
klarera clear
klargöra clear up
klargörande clarification
klarhet evidence
klarheter clarities
klarin clarion
klarinett hornpipe
klarinettist clarinettist
Klarissor Order of Poor Ladies
klarlägga clear up
klarläggande clarification
klarna clear
klarna upp clear
klarsynt perspicacious
klarsynthet attentiveness
klart straight
klart angiven definite
klart och tydligt clearly
klartänkt clear-headed
klarvaken wide awake
Klarälven Klarälven
Klas Claus
Klas Eklund Klas Eklund
Klas Horn Finnish gunboat Klas Horn
Klas Pontus Arnoldson Klas Pontus Arnoldson
klasar bunches
klase bunch
Klase -en -ar Cluster
klass grade
Klass -en -er Class
klassa evaluate
Klasse Häst Horace Horsecollar
klasser classes
Klasser i World of Warcraft List of Warcraft races
klassföreståndare class superintendent
klassicism classicism
klassificera evaluate
klassificera om reclassify
klassificerad classified
klassificering classification
klassifikation classification
Klassifikationssystem för bibliotek Library classification
klassindelning enligt varor och tjänster business classification
klassisk classic
Klassisk elektrodynamik Classical electromagnetism
Klassisk fysik Physics in the Classical Limit
Klassisk grekisk konst Classical Greece
Klassisk grekiska Ancient Greek
Klassisk indisk musik Indian classical music
Klassisk japanska Late Old Japanese
klassisk kinesiska Classical Chinese
Klassisk liberalism Classical liberalism
Klassisk mekanik Classical mechanics
Klassisk musik Classical music
klassisk nahuatl Classical Nahuatl
Klassiska element Classical element
Klassiska gränsen Classical limit
klassiska språk classics
klassiskt exempel classic example
Klassiskt liberala partiet Libertarian Party
klasskamp class struggle
klasskamrat classmate
klasskillnad class-distinction
klasslös classless
Klasslöst samhälle Classless society
klassrum classroom
klatscha lash
Klaudios Ptolemaios Ptolemy
Klaus Klaus
Klaus Augenthaler Klaus Augenthaler
Klaus Barbie Klaus Barbie
Klaus Dinger Klaus Dinger
Klaus Fischer Klaus Fischer
Klaus Fuchs Klaus Fuchs
Klaus Kinski Klaus Kinski
Klaus Kleinfeld Klaus Kleinfeld
Klaus Mann Klaus Mann
Klaus Maria Brandauer Klaus Maria Brandauer
Klaus Nomi Klaus Nomi
Klaus Röder Klaus Röder
Klaus von Dohnanyi Klaus von Dohnanyi
Klaus von Klitzing Klaus von Klitzing
Klaus Voormann Klaus Voormann
Klaus Wowereit Klaus Wowereit
Klausjürgen Wussow Klausjürgen Wussow
klaustrofob claustrophobic
klaustrofobi claustrophobia
klaustrofobisk claustrophobic
klausul term
klav keynote
klave tails
Klaverinstrument Keyboard instrument
klavertramp clanger
klaviatur keyboard
klavikord clavichord
Kleandros av Gela Cleander of Gela
Kleanthes Cleanthes
Kleenex Kleenex
Klein Bonaire Klein Bonaire
Klein Curaçao Klein Curaçao
Klein-Alfvéns kosmologi Plasma cosmology
Kleindietwil Kleindietwil
Kleine-Levins syndrom Kleine-Levin syndrome
Kleinflaska Klein bottle
klema spoon-feed
klema bort cosset
klematis clematis
Klemens Clemens
Klemens av Ohrid Clement of Ohrid
Klemens von Metternich Prince Klemens Wenzel von Metternich
Klement Gottwald Klement Gottwald
Klemi Saban Klemi Saban
Klemis Lemi
klen unhealthy
klen stackare weakling
klenmodig faint-hearted
klenmodighet cowardice
klenod gem
Klenspänning Extra-low voltage
klentrogen disbelieving
Kleombrotos Cleombrotus
Kleomenes I Cleomenes I
Kleopatra Cleopatra
Kleopatra I Cleopatra I of Egypt
Kleopatra II Cleopatra II of Egypt
Kleopatra III Cleopatra III of Egypt
Kleopatra IV Cleopatra IV of Egypt
Kleopatra Selene I Cleopatra Selene I
Kleopatra Selene II Cleopatra Selene II
Kleopatra Thea Cleopatra Thea
Kleopatra VI Cleopatra VI of Egypt
Kleopatra VII av Egypten Cleopatra VII
Klepp kommun Klepp
kleptomani kleptomania
kleptomanisk kleptomaniac
klerikal clerical
klerikalism clericalism
kleristorium clerestory
Klerk Clergy
klev stride
Kleve Kleve
Klezmer Klezmer
KLF The KLF
kli bran
klia tickle
klia sig scratch oneself
kliande itchy
kliar itches
klibba fast stick
klibba ihop agglutinate
klibbig tenacious
klibbighet stickiness
Klibbkorsört Senecio viscosus
kliché stereotype
klick coterie
klicka fail
klickad clicked
klickande clicking
klickbar clickable
klickning clicking
klickningar clicks
klient buyer
klientel patronage
Klienten The Client
klienter clients
klimakteriet menopause
klimakterium climacteric
klimat climate
klimatförändring climate change
klimatförändring orsakad av människan man-made climate change
klimatisk climatic
klimatisk förändring climate change
klimatisk verkan climatic effect
klimatiska resurser climate resource
klimatiskt experiment climatic experiment
Klimatkänslighet Climate sensitivity
klimatolog climatologist
klimatologi climatology
klimatologisk climatological
klimatskydd climate protection
klimattyp climate type
klimatzon climatic zone
klimax climax
Kliment Vorosjilov Kliment Voroshilov
klimp clot
klimp av ädel metall nugget
klimpig clotted
Kling Klang Studio Kling Klang
klinga jingle
klingande clink
Klingenberg Klingenberg