Svenska Engelska
Kolmården Kolmården
Kolmårdens djurpark Kolmården
kolmörk pitch-black
Kolo Touré Kolo Touré
kolofonium rosin
kolokvint colocynth
Koloman av Ungern Coloman of Hungary
Kolomenskoje Kolomenskoye
Kolomna Kolomna
kolon colon
Koloncancer Colorectal cancer
koloni dependency
kolonial colonial
kolonialism colonialism
kolonialist colonialist
kolonisation colonization
kolonisatör colonizer
kolonisatörer colonists
kolonisera colonize
kolonisering colonization
Kolonisering av asteroiderna Colonization of the asteroids
Kolonisering av Ceres Colonization of Ceres
Kolonisering av de yttre planeterna Colonization of the outer Solar System
Kolonisering av Europa Colonization of Europa
Kolonisering av Mars Colonization of Mars
Kolonisering av Merkurius Colonization of Mercury
Kolonisering av månen Colonization of the Moon
Kolonisering av Titan Colonization of Titan
Kolonisering av Venus Colonization of Venus
kolonist colonist
Kolonjë distrikt Kolonjë District
kolonn column
kolonnad colonnade
Kolonnordning Classical order
Koloratursopran Lyric coloratura soprano
kolorimetri colourimetry
koloss giant
Kolossai Colossae
kolossal prodigious
Kolossalordning Giant order
Kolossbläckfisk Colossal Squid
Kolossen på Rhodos Colossus of Rhodes
Kolosserbrevet Colossians
kolosserna colossians
koloxid carbon monoxide
Kolpasjevo Kolpashevo
Kolpino Kolpino
Kolplanet Carbon planet
Kolporter Korona Kielce Korona Kielce
kolraffinering coal refining
kolsvart soot-black
kolsyra carbonic acid
kolsyrad aerated
kolsyrat vatten soda
Kolsyrejäsning Carbonic maceration
Kolsänka Carbon sinks
kolt frock
kolteckning charcoal
kolteknik coal technology
koltrast blackbird
Koltrast -en -ar Blackbird
koltrastar blackbirds
Koltsevajalinjen Koltsevaya Line
Koltur Koltur
kolumn column
kolumnist columnist
kolv piston
Kolvandring Firewalking
kolvring piston ring
kolväte hydrocarbon
kolväten hydrocarbons
kolvätereservoar hydrocarbon storage tank
Kolya Kolya
Kolyma Kolyma
Kolín Kolín
kom came
kom an come on
Kom el-Hetan Colossi of Memnon
kom igen come on
kom ihåg remember
kom nu c'mon
Kom Ombo Kom Ombo
Kom Ombo-templet Temple of Kom Ombo
kom väl hem bon voyage
koma coma
komage tripe
komapktion compaction
Komatsu Komatsu Limited
komatös comatose
kombattant fighter
kombination blend
kombinationer combinations
kombinationseffekt combination effect
kombinationsfält combo box
kombinationslära theory of combinations
kombinationslås combination lock
kombinatorik combinatorics
kombinatoriker combinatorialist
kombinatorisk logik combinatory logic
kombinera combine
kombinerad combined
kombinerade transporter combined transport
kombinerande combining
kombinerar combines
kombinerat avloppssytem combined sewer system
kombinerat avloppsvatten combined waste water
kombinering combination
kombivagn station wagon
kombo combo
Kombucha Kombucha
komedi comedy
Komei Emperor Kōmei
komet comet
Kometen kommer Comet in Moominland
Kometkärna Comet nucleus
komfort comfort
komfortabel cosy
komfortabelt comfortably
Komier Komi peoples
komiker comedian
Kominform Cominform
komisk funny
komitativ comitative case
Komló Komló
komma get
komma att will
komma att förlisa wreck
komma att skaka shiver
komma att skälva shake
komma att stelna congeal
komma att tänka på cross one's mind