Svenska Engelska
kommendör commodore
kommendörkapten commander
Kommendörsöarna Commander Islands
kommentar annotation
kommentarer comments
kommentator commentator
kommentera comment
kommenterade commented
kommer comes
kommer att will
kommer inte att won't
kommerciellt commercially
kommersialisera commercialize
kommersialisering commercialisation
kommersialism commercialism
kommersiell commercial
kommersiell köksväxtodling market gardening
kommersiell trafik commercial traffic
kommersiella for-sale
kommersiellt fordon commercial vehicle
komminister perpetual curate
kommissarie captain
Kommissarie Gadget Inspector Gadget
Kommissarie Lynley The Inspector Lynley Mysteries
Kommissarie Maigret Commissaire Jules Maigret
Kommissarie Morse Inspector Morse
Kommissarie Rex Inspector Rex
Kommissarieordern Commissar Order
kommission commission
Kommissionen Barroso Barroso Commission
Kommissionen Delors Delors Commission
Kommissionen Hallstein Hallstein Commission
Kommissionen Jenkins Jenkins Commission
Kommissionen Malfatti Malfatti Commission
Kommissionen Mansholt Mansholt Commission
Kommissionen Marín Marín Commission
Kommissionen Ortoli Ortoli Commission
Kommissionen Prodi Prodi Commission
Kommissionen Rey Rey Commission
Kommissionen Santer Santer Commission
Kommissionen Thorn Thorn Commission
kommissionering commissioning
kommissionsmedlem commissioner
kommissionär commissioner
kommitté committee
kommittébestämmelser comitology
kommittéer committes
kommittéförfarande comitology