Svenska Engelska
Konolfingen Konolfingen
Konon Pope Conon
konossement bill of lading
Konqueror Konqueror
Konrad Conrad
Konrad Adenauer Konrad Adenauer
Konrad Bloch Konrad Emil Bloch
Konrad den store Conrad I of Bohemia
Konrad Henlein Konrad Henlein
Konrad I Conrad I of Germany
Konrad III Conrad III of Germany
Konrad Lorenz Konrad Lorenz
Konrad Plank Conny Plank
Konrad Witz Konrad Witz
Konrad Zuse Konrad Zuse
konsekutiv consecutive
konsekvens implication
konsekvensbeskrivning impact assessment
konsekvensförebyggande impact prevention
konsekvensutredning impact assessment
konsekvent following
konselj cabinet meeting
Konseljtyjçergtuomzertueppresident President of the Council of Ministers
konsensus consensus
konsert concert
konsertbesökare concertgoer
konsertina concertina
konsertmästare concert master
konsertsal concert hall
konserv preserve
konservatism conservatism
konservativ cautious
Konservativ judendom Conservative Judaism
konservativa partiet Conservative Party
konservator taxidermist
konservatorium conservatoire
konservburk tin
konservera cure
konserverad potted
konservering conservation
konserveringsmedel preservative
konservfabrik cannery
konservöppnare can opener
konsignant consignor
konsignation consignation
konsignera consign
konsilium council
konsis sententious
konsistens texture
konsistent uniform
konsistoriell consistorial
konsol console
konsoler brackets
konsolidera strengthen
Konsolkrig Console wars
konsonant consonant
Konsonantkluster Consonant cluster
Konsonantmutation Consonant mutation
konsortium consortium
konspiration scheme
konspirationsteoretiker conspiracy theorist
konspirationsteori conspiracy theory
Konspirationsteorierna om månlandningarna Apollo Moon Landing hoax accusations
konspiratorisk plotting
konspiratör conspirator
konspirera scheme
konspirering intriguing
konst trick
konst att spå i händerna palmistry
konst- ersatz
Konstandinos Stephanopoulos Costis Stephanopoulos
Konstans II Constans II
konstant continuously
konstant funktion constant function
konstanter constants
Konstantia av Steiermark Constance of Austria
Konstantin Constantine
Konstantin den store Constantine I
Konstantin Fehrenbach Konstantin Fehrenbach
Konstantin Hierl Konstantin Hierl
Konstantin I av Grekland Constantine I of Greece
Konstantin II Constantine II
Konstantin II av Grekland Constantine II of Greece
Konstantin III Constantine III
Konstantin IV Constantine IV
Konstantin IX Monomachos Constantine IX Monomachos
Konstantin Melnikov Konstantin Melnikov
Konstantin Päts Konstantin Päts
Konstantin Rokossovskij Konstantin Rokossovsky
Konstantin Stanislavskij Constantin Stanislavski
Konstantin Tjernenko Konstantin Chernenko
Konstantin Tsiolkovskij Konstantin Tsiolkovsky
Konstantin V Constantine V
Konstantin VII Porfyrogennetos Constantine VII
Konstantin von Neurath Konstantin von Neurath
Konstantin XI Palaiologos Constantine XI
Konstantinbågen Arch of Constantine
Konstantinopel Constantinople
Konstantinopels fall Fall of Constantinople
Konstantinopels murar Walls of Constantinople
Konstantinos Karamanlis Constantine Karamanlis
Konstantinos Kenteris Konstantinos Kenteris
Konstantinska donationen Donation of Constantine
Konstantynows radiomast Warsaw radio mast
Konstanz Konstanz
konstapel constable
konstatera state
konstbevattnad odling irrigation farming
konstellation constellation
konsten att arrangera blommor flower arrangement
konsten att föra en politik till randen av krig brinkmanship
konstflygning aerobatics