Svenska Engelska
Korean Basketball League Korean Basketball League
Koreaner Koreans
koreanska Korean
Koreanska dialekter Korean dialects
Koreas demilitariserade zon Korean Demilitarized Zone
Koreas historia History of Korea
Koreas socialdemokratiska parti Korean Social Democratic Party
Koreas tre kungariken Three Kingdoms of Korea
Koreaskedstork Black-faced Spoonbill
Koreasundet Korea Strait
korelat antecedent
koreograf choreographer
koreografera choreograph
koreografi choreography
koreografisk choreographic
Korfball Korfball
Korfu Corfu
korg hamper
korg- wicker
korgarbete wicker
korgblommig composite
Korgblommiga växter Asteraceae
korgboll basketball
Korgfjelltunneln Korgfjelltunnelen
Korgflätning Basket work
korgmakare basketmaker
korgosse altar boy
korgvide withy
koriander coriander
Korinna Corinna
korint currant
korintbröd currant loaf
Korinth Corinth
Korinthkanalen Corinth Canal
korintierna corinthians
Korintiska kriget Corinthian War
Korintiska näset Isthmus of Corinth
korintkaka garibaldi
Koritrapp Kori Bustard
Korjakien Koryak Autonomous Okrug
kork cork
korka igen cork
korka upp unstop
korkad dumb
Korkade vita män Stupid White Men
korkbössa popgun
Korkdefekt Cork taint
korkmatta linoleum
korkskruv corkscrew
Kormak Ögmundarson Kormákr Ögmundarson
kormoran cormorant
korn barley
korn att så grain to sow
Kornati Kornati
kornblixtar sheet lightning
kornbod granary
kornea cornea
Kornelia Bouman Kea Bouman
kornett cornet
korngrynsgröt barley porridge
kornig granular
korning granulation
kornisch pelmet
kornisk cornish
korniska Cornish
kornknarr corncrake
Korois Koroinen
Koroljov Korolyov
korollarium corollary
Koromandelkusten Coromandel Coast
korona corona
Koronadal Koronadal City
Koronal konsonant Coronal consonant
koronamassutkastning coronal mass ejection
koronar- coronary
koronartrombos coronary thrombosis
Koronis Coronis
Koror Koror
korp raven
Korp -en -ar Corvus
Korpelarörelsen Korpela movement
Korpen Corvus
Korpen flyger When the Raven Flies
Korpens skugga Í skugga hrafnsins
Korpgam American Black Vulture
Korpilax Korpilahti
Korpo Korpo
Korpolaisbacken Korppolaismäki
korporation corporation
korpral corporal
korpulens portliness
korpulent stout
korpulpet lectern
korpus corpus
korpuskel corpuscle
korrek correct
korrekt proper
korrektur proof
korrekturläsa proofread
korrekturläsare reviser
korrelat correlate
korrelation correlation
korrelativ correlative
korrelera correlate
korrespondens correspondence
korrespondensinstitut correspondence school
Korrespondensprincipen Correspondence principle
Korrespondensteori Correspondence theory of truth
korrespondent reporter
korrespondera accord
korrespondera med correspond with
korresponderande corresponding
Korriban Korriban
korridor lobby
korridorer hallways
korridorpolitiker lobbyist
korrigera put right
korrigerat amended
korrigering emendation
korrigerings- corrective
korrigeringsfärg correction fluid
korrigeringsvätska correction fluid
korrodera eat
korrosion corrosion
korrosionshämmare corrosion inhibitor
korrosiv corrosive
korrumpera corrupt
korrumperad debauched
korruption corruption
kors gee
kors då jiminy
kors och tvärs crisscross
kors! lumme
korsa intersect
korsa armarna cross one's arms
korsa över strike out
korsar corsair
korsas intersect
korsband wrapper
korsbarb spanner barb
korsbefruktning cross-fertilization
korsben coccyx
Korsblommiga växter Brassicaceae
Korschenbroich Korschenbroich
korsdrag draught
korseld cross-fire
korselett corslet
korset cross
korsett bodice
Korsettdjur Loricifera
korsfarare crusader
Korsfararstaterna Crusader states
korsformig cruciform
korsfästa crucify
korsfästelse crucifixion
korsfästning crucifixion
korsförhör grilling
korsförhöra cross-examine
korsgång cloister
Korsholm Korsholm
Korsholms kyrka Korsholm Church
korshänvisning cross-reference
korshårssikte crosshair
Korsika Corsican
korsikan Corsican
korsikansk Corsican
Korsikansk siska Corsican Finch
korsikanska Corsican
Korsikanska ordspråk Corsican proverbs
korskrank rood screen
korslagda benknotor crossbones
korsning cross
korsord crossword
korsordsgåta puzzle
korsreferens cross-reference
korsriddare crusader
korsrygg small of the back
korsspindel diadem spider
korsstygn cross-stitch
korstecken sign of the cross
korstol choir stall
korståg crusade
korstågsfarare crusader
Korsun-Sjevtjenkivskij Korsun-Shevchenkivskyi
Korsun-Tjerkassy-fickan Korsun-Cherkassy Pocket
korsvirkes- half-timbered
korsvis crosswise
korsväg junction
Korsvägsandakt Way of the Cross
Korsörter Senecio
Korsør kommun Korsør
kort print
kort avhandling essay
kort brev note
kort därefter presently
kort extrameddelande flash
kort lockperuk bobwig
Kort möte Brief Encounter
kort och gott in short
kort och tjock stubby
kort sagt in short
kort sats clause
kort strumpa sock
kort svärd cutlass
korta av shorten
korta polisonger sideburns
korta varor notions
kortare arbetstid short time
kortbrev lettercard
kortbyxor shorts
kortdistanslöpare sprinter
kortege parade
kortfattad condensed
kortfattade summaries
kortfattat shortly
kortfattat framställa epitomize
Kortfenad grindval Short-finned Pilot Whale
kortfristig short-term
korthet curtness
kortisol cortisol
kortklippt close-cropped
Kortkommando Keyboard shortcut
kortlek pack
kortlivad ephemeral
kortnamn nickname
Kortprosa Flash fiction
kortregister card index
kortryttare tab
Korträkning Card counting
kortsiktig short-range
kortsluning short circuit
kortsluta short-circuit
kortslutning short
kortspel card game
kortsynt shortsighted
korttänkt shortsighted
Korttålärka Greater Short-toed Lark
kortvarig brief
kortvaruhandlare dealer in notions
kortvåg shortwave
korund corundum
korus chorus
korv wiener
korvett corvette
Korvträd Kigelia
Koryu Koryu
Korçë Korçë
Korçë distrikt Korçë District
Korčula Korčula
kosa way
kosack Cossack
Kosacker Cossack
Kosala Kosala
koschenill cochineal
koscher kosher
Koshi Inaba Koshi Inaba
kosing bread
kosinus cosine
Kosjtjej Koschei
Koskenkorva Koskenkorva Viina
Koskis Koski Tl
koskälla cowbell
Kosmas Indikopleustes Cosmas Indicopleustes
kosmetik cosmetic
kosmetika cosmetics
kosmetikaindustri cosmetic industry
kosmetolog beautician
kosmetologi cosmetologist
kosmisk cosmic
Kosmisk avståndsstege Cosmic distance ladder
Kosmisk bakgrundsstrålning Cosmic microwave background radiation
kosmisk strålning cosmic radiation
Kosmiska partiklar Cosmic ray
Kosmodrom Space port
kosmolog cosmologist
kosmologi cosmology
Kosmologins tidslinje Timeline of cosmology
Kosmologiska gudsbeviset Cosmological argument
kosmonaut cosmonaut
kosmopolit cosmopolitan
kosmopolitisk cosmopolitan
kosmos cosmos
Kosova Kosovo
Kosova Airlines Kosova Airlines
Kosovo Kosovo
Kosovo Polje Kosovo Polje
Kosovokriget Kosovo War
Kosovos demokratiska förbund Democratic League of Kosovo
Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica