Svenska Engelska
Krzysztof Penderecki Krzysztof Penderecki
Krzysztof Wielicki Krzysztof Wielicki
kräfta canker
Kräftan Cancer
kräftans cancer
Kräftans vändkrets tropic of Cancer
Kräftapign Cancer
kräftdjur crustacean
Kräftpest Crayfish plague
Kräftskiva Crayfish party
kräftsvulst proliferation
kräk wretch
kräk- emetic
kräkas vomit
Kräkas kräks Ralph
kräkla crosier
kräkmedel emetic
kräkning vomiting
Kräknötsväxter Loganiaceae
kräla creep
krälande creeping
kräldjur reptile
kräm fool
krämare huckster
krämfärg cream
krämfärgad cream
krämpa disorder
kränga wobble
krängning lurch
kränka hurt
kränkande offending
kränkning offense
kränkt distressed
kräpp crepe
kräppapper crêpe paper
kräsen fastidious
kräsen i fråga om particular about
kräsenhet fastidiousness
kräva claim
krävande exigent
krävande tid trying time
krävas behoove
kräver demanding
Krävmjölk Crop milk
kråka check
Kråka -n Crow
kråkfot crow's-foot
Kråkfåglar Corvidae
Kråkindianer Crow Nation
Kråkklöver Potentilla palustris
Kråkkärret Varissuo
Kråkor Crow
kråkspark crow's-feet
Kråkvicker Vicia cracca
kråma sig swank
krångel trouble
krångelmakare prevaricator
krångla trouble
krånglig difficult
krånglighet obscurity
krås giblets
Kråshaj Frilled shark
kråsnål tiepin
krök turn
kröka turn
kröka sig curve
krökning bow
krökt bent
krön top
kröna crown
krönika review