Svenska Engelska
Kusayla Kusaila
kuscha harass
kuse gee-gee
Kush Kush
Kushan Kushan Empire
Kushitiska språk Cushitic languages
kusin cousin
kusinbarn first cousin once removed
kusk teamster
Kusken Auriga
kuslig weird
kusligt eerily
kust seashore
kust- coastal
Kustartilleri Coastal artillery
Kustbanan Rantarata
kustbevakning coast guard
Kustbevakningen Swedish Coast Guard
kustens ekosystem coastal ecosystem
kustens utveckling coastal development
kustfart cabotage
kustfiske coastal fishing
kustförorening coastal pollution
kustlabb skua
kustlinje coastline
kustmiljö coastal environment
kustområde coastal area
Kustpipare Grey Plover
Kustprovinsen Coast
kustskydd coast protection
kuststräcka littoral
kustvatten coastal water
Kustö biskopsborg Kuusisto Castle
Kutaisi Kutaisi
Kutch Behar Cooch Behar district
Kutno Kutno
Kutná Hora Kutná Hora
kutryggig stooped
kutter sailboat
kutting keg
kuttra coo
kuttrande cooing
kuva restrain
kuvar curbs
kuvert envelope
kuvös incubator
Kuwait Kuwait
Kuwait City Kuwait City
Kuwaitisk dinar Kuwaiti dinar
Kuwaitkriget Gulf War
Kuwaits flagga Flag of Kuwait
Kuwaits fotbollslandslag Kuwait national football team
Kuwaits provinser Governorates of Kuwait
Kuwaits statsvapen Coat of arms of Kuwait
Kuçova Kuçovë
kvacksalvare charlatan
kvacksalveri quackery
kvadrant quadrant
kvadrat square
kvadrat- square
kvadratcentimeter square centimeter
kvadratisk square
kvadratisk ekvation quadratic equation
kvadratisk matris square matrix
Kvadratisk rest Quadratic residue
kvadratiska quadratic
Kvadratiska reciprocitetssatsen Quadratic reciprocity
kvadratkilometer square kilometre
Kvadratkomplettering Completing the square
kvadratmeter square metre
kvadratrot square root
Kvadriljard Quadrilliard
kvadrofoni quadraphonics
kvadrofonisk quadraphonic
kval distress
kvalfull agonizing
kvalificera quality
kvalificera sig qualify
kvalificerad qualified
kvalificerad gissning educated guess
Kvalificerad majoritet Voting in the Council of the European Union
kvalificerade qualified
kvalifikation capability
kvalifikationer qualifications
kvalitativ qualitative
Kvalitativ metod Qualitative research
kvalitet grade
kvalitetscertifikat quality certification
kvalitetskontroll quality control
kvalitetsnorm quality standard
kvalitetsstyrning quality control
kvalitetssäkring quality assurance
kvalité på grundvatten groundwater quality
kvalmig suffocating
kvalmighet sultriness
kvalster mite
Kvalsund kommun Kvalsund
Kvaløya Kvaløya
Kvam kommun Kvam
Kvannar Angelica
kvanne angelica
kvant quantum
kvanta quantum
Kvantbit Qubit
Kvantdator Quantum computer
Kvantfluktuation Quantum fluctuation
Kvantfältteori Quantum field theory
Kvantgravitation Quantum gravity
kvantifiera measure
Kvantinformation Quantum information science
kvantitativ quantitative
Kvantitativ realtids-PCR Real-time polymerase chain reaction
kvantitet number
Kvantkemi Quantum chemistry
Kvantkryptering Quantum cryptography
Kvantmekanik Quantum mechanics
Kvantmekanisk sammanflätning Quantum entanglement
Kvantmekaniskt tillstånd Quantum state
kvantteori quantum theory
kvar left
kvardröjande sken afterglow
kvarg cottage cheese
kvarhålla detain
kvarhållande detention
kvark quark
Kvarken Kvarken
Kvarkenbron Kvarken Bridge
Kvarkstjärna Quark star
kvarleva rump
kvarlevor corpse
kvarlämnad given up
kvarlåtenskap estate
kvarn mill
kvarnbyggare millwright
kvarndamm millpond
Kvarner Kvarner Gulf
kvarnsten millstone
kvarsittning detention
kvarstad sequestration
kvarstå remain
kvart quart
kvart i a quarter of
kvart över a quarter after
kvartal trimester
kvartals- quarterly
kvartalsvis quarterly
kvartband quarto
kvarter block
kvarteron quadroon
kvartett quartet
Kvartett för tidens ände Quatuor pour la fin du temps
kvarts quarter
kvartsfinal quarterfinal
kvartsformat quarto
kvartsit quartzite
kvartslampa ultra-violetray lamp
Kvartär Quaternary
Kvartärstruktur Quaternary structure
kvarvarande extant
kvasar quasar
Kvaser Kvasir
kvasi quasi
kvasi- quasi
Kvasiperfekt tal Quasiperfect number
Kvasistatisk process Quasistatic process
kvast broom
Kvast-Hilda Broom Hilda
kvastfening coelacanth
kvastskaft broomstick
Kvaternion Quaternion
kvatr quarter
kvav close
kverulantisk cantankerous
kverulera cavil
kvick spirited
kvick replik repartee
kvickhet fastness
kvickhuvud wit
kvickna till revive
kvickrot twitch
kvicksand quicksand
kvicksilver mercury
kvicktänkt quick-witted
kvida wail
kvidande whimpers
kvidd minnow
kvider whimpers
kviga heifer
Kvinesdal kommun Kvinesdal
kvinna lady
Kvinna av stånd Lady
kvinna från norra delen av landet northerner
kvinna från vägräddningstjänsten AAA attendant
kvinna med akademisk examen graduate
kvinna med avgångsbetyg från gymnasiet graduate
kvinna med dubbelsidig förlamning quadriplegic
kvinna som blivit dragen vid näsan victim
kvinna som det är ute med goner
kvinna som gör anspråk claimant
kvinna som har spriträttigheter licensee
kvinna som hyr ut i andra hand sublessor
kvinna som håller disciplin authoritarian
kvinna som lider av paraplegi paraplegic
kvinna som ligger i täten front-runner
kvinna som lägger sig i allt busybody
kvinna som lägger sin näsa i blöt busybody
kvinna som spelar ena huvudrollen co-star
kvinna som spår i händerna palmist
kvinna som är döende goner
Kvinna utan ansikte Woman Without a Face
Kvinnan i sanden Woman in the Dunes
kvinnfolk womankind
Kvinnherad kommun Kvinnherad
kvinnlig feminine
kvinnlig ambassadör ambassadress
kvinnlig arbetare worker
Kvinnlig ejakulation Female ejaculation
kvinnlig flyttkarl mover
kvinnlig militär servicewoman
Kvinnlig sekreterare Secretary
kvinnlig släkting kinswoman
kvinnlig studentförening union
kvinnlig tjänsteman official
kvinnlig ämbetsman official
kvinnlighet womanhood
kvinno- feminine
kvinnogöra distaff
kvinnohat misogyny
kvinnohatare misogynist
kvinnojägare womanizer
kvinnolinjen distaff side
kvinnor womankind
Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Kvinnorna kring kungen The Private Life of Henry VIII
Kvinnorna på Rosenstrasse Rosenstrasse
Kvinnors väntan Secrets of Women
kvinnorörelse women's movement
kvinnosaken women's movement
kvinnosläkt womankind
kvinnosläktet womanshood
kvinnotjusare charmer
kvintessens quintessence
kvintett quintet
kvirrig cantankerous
kvissla pimple
kvist branch
kvista prune
kvistig gnarled
Kvitsøy kommun Kvitsøy
kvitt even
kvittblivning av batterier battery disposal
kvitten quince
kvitter twitter
kvittera receipt
kvitto acknowledgement
kvitton receipts
kvittra twitter
kvittrande twitter
kvittrar chirps
KVLY-TV mast KVLY-TV mast
kvorum quorum
kvot quota
Kvädet om Helge Hjorvardsson Helgakviða Hjörvarðssonar
Kvädet om Hymer Hymiskviða
kväka croak
kväkande croak
kväkare Quaker
kvälja nauseate
kväljande mawkish
kväljning nausea
kväljningar sickness
kväll evening
kvällarna evenings
kvällsmat dinner
kvällsskift swing shift
kvällstidning newspaper
Kväner Kven people
Kvänland Kvenland
Kvänska Kven language
kväsa suppress
kväva hold back
kväva i sin linda nip in the bud
kvävande sweltering
kvävande rök dense smoke
kvävas choke
kväve nitrogen
kvävedioxid nitrogen dioxide
kvävefixering nitrogen fixation
Kvävegruppen Nitrogen group
kvävehaltigt gödselmedel nitrogenous fertiliser
kvävemonoxid nitrogen monoxide
kväveoxid nitrogen oxide
kväveoxider nitrogen oxides
kvävetetroxid dinitrogen tetroxide
kvävets kretslopp nitrogen cycle
kvävning asphyxiation
Kvæfjord kommun Kvæfjord
Kvænangen kommun Kvænangen
Kvíslavatn Kvíslavatn
Kwai Khwae Noi River
Kwai Tsing Kwai Tsing District
Kwame Anthony Appiah Kwame Anthony Appiah
Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah
Kwan Kwan
Kwannon Guan Yin
Kwanzaa Kwanzaa
Kwara Kwara State
Kwarezm Khwarezm
Kwaspråk Kwa languages
KwaZulu KwaZulu
KwaZulu-Natal KwaZulu-Natal
Kwik-E-Mart Kwik-E-Mart
Kwun Tong Kwun Tong District
Ky Kyrie
Kyat Myanma kyat
Kybele Cybele
kybernetik cybernetics
kybernetiker cyberneticist
kyckling chicken
Kyckling -en Chicken
kycklingbröst chicken breast
kycklingssoppa chicken soup
kyffe hut
Kyiv-Mohyla-akademin National University of Kyiv-Mohyla Academy
Kykladerna Cyclades
kyl refrigerator
kyla chill
kylare cooler
kylarvätska antifreeze
Kyle Broflovski Kyle Broflovski
Kyle Katarn Kyle Katarn
Kyle MacLachlan Kyle MacLachlan
Kyle XY Kyle XY
Kylie Minogue Kylie Minogue