Svenska Engelska
kylmedel coolant
kylning cooling
kylningsindustri refrigeration industry
kylolja cooling oil
kylrem fan belt
kylrum refrigerator
kylskåp icebox
Kylskåp -et Fridge
Kylskåpsmagnet Refrigerator magnet
kyltorn cooling tower
kylvatten cooling water
kylvätska coolant
Kyme Cumae
Kymlinge Kymlinge
Kymmene älv Kymi River
Kymmenedalen Kymenlaakso
Kymosin Rennet
kymotrypsin chymotrypsin
kymotrypsinogen chymotrypsinogen
kymrer Welshman
kymriska Welsh
kyndel summer savory
Kyndelsmässa Candlemas
kyndelsmässodag Candlemas
Kyndelsmässodagen Candlemas
Kyniska skolan Cynic
kynofobi cynophobia
Kynurensyra Kynurenic acid
Kynö Kihnu
Kyo Sohma Kyo Sohma
Kyogasjön Lake Kyoga
Kyokushinkai Kyokushin kaikan
Kyoto Kyoto
Kyoto prefektur Kyoto Prefecture
Kyoto Tower Kyoto Tower
Kyotoprotokollet Kyoto Protocol
Kyotos universitet Kyoto University
kypare waiter
kypert twill
Kyrenia Kyrenia
kyrettage curettage
Kyriakos Ioannou Kyriakos Ioannou
kyrillisk Cyrillic
Kyrilliska alfabetet Cyrillic alphabet
Kyrillos Saint Cyril
Kyrillos av Alexandria Cyril of Alexandria
Kyrillos av Jerusalem Cyril of Jerusalem
Kyrillos VI av Alexandria Pope Cyril VI of Alexandria
kyrka church
Kyrka -n Confession
Kyrkan Church
kyrkbänk pew
kyrkklocka bell
Kyrkklocka -n Clock
kyrklig ecclesiastical
kyrklig ämbetsman imcumbent
kyrkliga ecclesiastical
kyrkoadjunkt curate
kyrkobesökare churchgoer
kyrkogård cemetery
kyrkoherde parson
Kyrkohistoria History of Christianity
kyrkokor chancel
Kyrkolärare Doctor of the Church
kyrkomöte council
Kyrkoordningen Church Order
Kyrkornas världsråd World Council of Churches
kyrkosamfund denomination
Kyrkostaten Papal States
Kyrkotonarter Fashion
Kyrkoåret Liturgical year
Kyrkslaviska Slavonian
Kyrkslätt Kirkkonummi
Kyrkslätts järnvägsstation Kirkkonummi railway station
kyrktorn steeple
Kyrktrappa -n Parvise
kyrkvaktmästare verger
kyrkvärd churchwarden
Kyros Cyrus
Kyros cylinder Cyrus cylinder
Kyros I Cyrus I of Anshan
Kyros II Cyrus the Great
kysk virtuous
kyskhet chastity
kyskhetsbälte chastity belt
kyss kiss
kyss på handen kiss on the hand
kyssa kiss
kyssa flyktigt peck
kyssa lätt peck
kyssande kissing
kyssar kisses
Kyssen The Kiss
kysser kissing
kysste kissed
kyssäkta kiss-proof
Kystpartiet Coastal Party
Kythera Kythira
Kyu Sakamoto Kyu Sakamoto
Kyudo Kyūdō
Kyushu Kyūshū
Kyushu Island Kyushu Island
kyvett cuvette
Kyzyl Kyzyl
Kyūjitai Kyujitai
KZ KZ
Kálmán Kalocsay Kálmán Kalocsay
Károlos Papoúlias Karolos Papoulias
käbbel nuisance
käbbla fight
käbbla om squabble about
käbblande squabbling
Käbi Laretei Käbi Laretei
käck energetic
käft mouth
käfta emot contradict
kägelformad conical
Kägelkaktusar Echinocereus
Kägelsnitt Conic section
kägelspel skittles
Kägeludden Keilaniemi
kägla cone
käglor skittles
käk chow
käkar jaws
käkben jawbone
käke jaw
Käkfiskar Opistognathidae
Käkförsedda ryggradsdjur Gnathostomata
käkläsa lockjaw
Käklösa fiskar Agnatha
kälke sledge
kälkhockey sledge hockey
källa mine