Svenska Engelska
kylmedel coolant
kylning cooling
kylningsindustri refrigeration industry
kylolja cooling oil
kylrem fan belt
kylrum refrigerator
kylskåp icebox
Kylskåp -et Fridge
Kylskåpsmagnet Refrigerator magnet
kyltorn cooling tower
kylvatten cooling water
kylvätska coolant
Kyme Cumae
Kymlinge Kymlinge
Kymmene älv Kymi River
Kymmenedalen Kymenlaakso
Kymosin Rennet
kymotrypsin chymotrypsin
kymotrypsinogen chymotrypsinogen
kymrer Welshman
kymriska Welsh
kyndel summer savory
Kyndelsmässa Candlemas
kyndelsmässodag Candlemas
Kyndelsmässodagen Candlemas
Kyniska skolan Cynic
kynofobi cynophobia
Kynurensyra Kynurenic acid
Kynö Kihnu
Kyo Sohma Kyo Sohma
Kyogasjön Lake Kyoga
Kyokushinkai Kyokushin kaikan
Kyoto Kyoto
Kyoto prefektur Kyoto Prefecture
Kyoto Tower Kyoto Tower
Kyotoprotokollet Kyoto Protocol
Kyotos universitet Kyoto University
kypare waiter
kypert twill
Kyrenia Kyrenia
kyrettage curettage
Kyriakos Ioannou Kyriakos Ioannou
kyrillisk Cyrillic
Kyrilliska alfabetet Cyrillic alphabet
Kyrillos Saint Cyril
Kyrillos av Alexandria Cyril of Alexandria
Kyrillos av Jerusalem Cyril of Jerusalem
Kyrillos VI av Alexandria Pope Cyril VI of Alexandria
kyrka church
Kyrka -n Confession
Kyrkan Church
kyrkbänk pew
kyrkklocka bell
Kyrkklocka -n Clock
kyrklig ecclesiastical
kyrklig ämbetsman imcumbent
kyrkliga ecclesiastical
kyrkoadjunkt curate
kyrkobesökare churchgoer
kyrkogård cemetery
kyrkoherde parson
Kyrkohistoria History of Christianity
kyrkokor chancel
Kyrkolärare Doctor of the Church
kyrkomöte council
Kyrkoordningen Church Order
Kyrkornas världsråd World Council of Churches
kyrkosamfund denomination
Kyrkostaten Papal States
Kyrkotonarter Fashion
Kyrkoåret Liturgical year
Kyrkslaviska Slavonian
Kyrkslätt Kirkkonummi
Kyrkslätts järnvägsstation Kirkkonummi railway station
kyrktorn steeple
Kyrktrappa -n Parvise
kyrkvaktmästare verger
kyrkvärd churchwarden
Kyros Cyrus
Kyros cylinder Cyrus cylinder
Kyros I Cyrus I of Anshan
Kyros II Cyrus the Great
kysk virtuous
kyskhet chastity
kyskhetsbälte chastity belt
kyss kiss
kyss på handen kiss on the hand
kyssa kiss
kyssa flyktigt peck
kyssa lätt peck
kyssande kissing
kyssar kisses
Kyssen The Kiss
kysser kissing
kysste kissed
kyssäkta kiss-proof
Kystpartiet Coastal Party
Kythera Kythira
Kyu Sakamoto Kyu Sakamoto
Kyudo Kyūdō
Kyushu Kyūshū
Kyushu Island Kyushu Island
kyvett cuvette
Kyzyl Kyzyl
Kyūjitai Kyujitai
KZ KZ
Kálmán Kalocsay Kálmán Kalocsay
Károlos Papoúlias Karolos Papoulias
käbbel nuisance
käbbla fight
käbbla om squabble about
käbblande squabbling
Käbi Laretei Käbi Laretei
käck energetic
käft mouth
käfta emot contradict
kägelformad conical
Kägelkaktusar Echinocereus
Kägelsnitt Conic section
kägelspel skittles
Kägeludden Keilaniemi
kägla cone
käglor skittles
käk chow
käkar jaws
käkben jawbone
käke jaw
Käkfiskar Opistognathidae
Käkförsedda ryggradsdjur Gnathostomata
käkläsa lockjaw
Käklösa fiskar Agnatha
kälke sledge
kälkhockey sledge hockey
källa mine
källa behövs citation needed
källare basement
källaren basement
källarmästare restaurantkeeper
källarvåning basement
källförteckning bibliography
källkod source code
källkrasse watercress
Källkritik Source criticism
källskatt withholding tax
källspråk source language
källtext source text
källvatten spring water
Källört Montia fontana
kämpa struggle
kämpa emot buck
kämpa för advocate
kämpa med struggle with
kämpa mot discourage
kämpa om compete for
kämpa sig genom slog through
kämpe champion
känd celebrated
känd sak notoriety
kände felt
kändis celebrity
kändisfotograf paparazzi
kändisskap fame
kändissnobberi name-dropping
Känerkinden Känerkinden
känga boot
kängsnöre bootlace
känguru kangaroo
Kängurudjur Kangaroo
Kängurutassväxter Haemodoraceae
känna sense
känna för feel for
känna förtröstan trust
känna igen recognize
känna någon till utseende know someone by sight
känna på feel
känna på pulsen sound out
känna på sig sense
känna saknad efter miss
känna sig bra till mods get good vibrations
känna sig för feel
känna sig för hos sound out
känna sig illa till mods get bad vibrations
känna sig illamående be sick
känna sig urdålig feel lousy
känna sympati för feel sympathy for
känna till realize
känna tilltro trust
kännare expert
kännbar noticeable
kännbart severity
kännedom notice
kännemärke mark
känner senses
kännetecken indication
känneteckna mark
kännetecknande characteristic
känning touch
känns feels
känsel feeling
känsel- tactile
känselspröt antenna
känsla sense
känsla för naturen feeling for nature
känslig susceptible
känslig för prone to
känslig för kyla sensitive to cold
känslighet susceptibility
känsligt emotionally
känslobetonad emotional
känslofull emotional
känslokall callous
känslolös numb
känslolöshet apathy
känslolöst apathetically
känslomänniska sentimentalist
känslomässigt visceral
känslomässigt beteende emotional behavior
känslomässigt tillstånd emotional condition
känslor feelings
känslosam emotional
käpp stick
käpphäst hobbyhorse
kär precious
Kär i karriären Editing For Love or Money
Kär i Paris Funny Face
kära ni dears
kärande complainant
kärande i skilsmässoprocess petitioner
käraste boyfriend
käresta sweetheart
käring old woman
käringknut granny knot
kärkommen welcome
kärl receptacle
kärl- vascular
Kärlcell Vessel element
kärlek affection
Kärlek kallare än döden Love Is Colder Than Death
Kärlek på flykt Love on the Run
Kärlek på jobbet Two Weeks Notice
Kärleken checkar in Maid in Manhattan
Kärlekens båda ansikten The Mirror Has Two Faces
kärlekens kval pangs of love
kärleksaffär liaison
kärleksdryck philter
kärleksfull amorous
kärlekskrank lovesick
kärlekslös uncharitable
kärleksört orpin
kärlsjukdom vascular disease
kärlväxt tracheophyte
kärlväxter tracheophyte
kärn- nuclear
kärna churn
kärna smör churn
kärnavfall nuclear waste
kärnbränsle nuclear fuel
kärnbränsleelement nuclear fuel element
kärnenergi nuclear energy
kärnenergilagstiftning nuclear energy legislation
kärnenergiolycka nuclear accident
Kärnexplosion Effects of nuclear explosions
kärnfri stoneless
kärnfull pithy
kärnfullt vigorously
kärnfusion nuclear fusion
kärnfysik nuclear physics
kärnklyvning nuclear fission
kärnkompetens core competency
Kärnkraft Nuclear power
Kärnkraft i Ryssland Nuclear power in Russia
Kärnkrafter Nuclear force
Kärnkraftsfrågan Nuclear power phase-out
kärnkraftsolycka nuclear explosion
kärnkraftsreaktor nuclear reactor
kärnkraftssäkerhet nuclear safety
kärnkraftverk nuclear power station
Kärnlandsteorin The Geographical Pivot of History
Kärnmembran Nuclear envelope
kärnmjölk buttermilk
kärnpunkt gist
kärnreaktion nuclear reaction
kärnreaktor nuclear reactor
kärnstridsspets nuclear warhead
kärnsäkerhet nuclear safety
Kärnteknik Nuclear technology
kärnteknisk anläggning nuclear facility
Kärnten Carinthia
kärnvapen nuclear weapon
kärnvapenfri nuclear-free
kärnvapenkrig nuclear war
kärnvapenprov nuclear test
Kärpät Kärpät
kärr slough
kärr- marshy
kärra cart
Kärrdal Kärdla
Kärrfotboll Swamp football
Kärringkånk Wife Carrying
Kärrknipprot Epipactis palustris
kärror carts
Kärrsilja Milk Parsley
Kärrsköldpadda European pond terrapin
Kärrtistel Cirsium palustre
kärv biting
kärvar sheaves
kärve sheaf
kärvhet brusqueness
käslolös unfeeling
kättare heretic
kätteri heresy
kättersk heterodox
kätting chain-cable
Kävlinge kommun Kävlinge Municipality
Kävlingeån Kävlinge River
käxa tease
kåd- resinous
kåda resin
kådaktig resinous
kådig resinous
kådplanta resinous plant
Kåfjord kommun Gáivuotna
kåk jug
kåkstad shantytown
kåkstäder shacks
kål cabbage
Kåldocka Cabbage Patch Kids
Kåldolmar Cabbage roll
Kålmolke Sonchus oleraceus
kålrabbi kohlrabi
kålrot rutabaga
Kåltistel Cirsium oleraceum
Kålunge Cabbage Patch Kids
kånka lug
kånka på lug
kånkelbär dingleberry
kåpa gown
kår corps
kåre breeze
kårel wallflower
kåseri causerie
kåsör columnist
kåt sexually excited
Kékes Kékes
Kénitra Kenitra
KÍ Klaksvík KÍ Klaksvík
Kópavogur Kópavogur
line
köa stand in a line