Svenska Engelska
Ladir Ladir
Ladislao Kubala Ladislao Kubala
Ladislaus V av Ungern Ladislaus the Posthumous
Ladoga Lake Ladoga
Ladon Dragons in Greek mythology
Ladonien Ladonia
ladugård cowshed
Ladugårdsgärdet Gärdet
ladugårdskarl cowboy
ladusvala swallow
Lady Bird Johnson Lady Bird Johnson
Lady Byng Memorial Trophy Lady Byng Memorial Trophy
Lady Mary Wortley Montagu Lady Mary Wortley Montagu
Lady och Lufsen Lady and the Tramp
Lady Vengeance Sympathy for Lady Vengeance
Ladyhawke Ladyhawke
Ladykillers The Ladykillers
Ladytron Ladytron
Laeken Laeken
Laertes Laertes
Laestadianism Laestadianism
Laetitia Casta Laetitia Casta
Laetitia Ramolino Letizia Ramolino
LAF-bänk Laminar flow cabinet
Lafayette County Lafayette County
lag gang
Lag -et Brigade
Lag och rättvisa Law and Justice
lag om blyhalt i bensin lead-in-petrol law
lag om databehandling data processing law
lag om farligt gods dangerous goods law
lag om gödselemedel fertiliser law
lag om immissionsövervakning immission control law
laga fix
laga mat cook
Lagan Lagan River
lagar law
lagar om miljöfarliga ämnen hazardous substances legislation
lagarbete teamwork
Lagash Lagash
Lagavulin Lagavulin Single Malt
Lagavulin Single Malt Lagavulin Single Malt
lagbas foreman
lagbok code
lagbrytare lawbreaker
Lagen för bevarandet av allmän ordning Peace Preservation Law
lagen om avfallsdisponering waste disposal act
Lagen om det uteslutna tredje Law of excluded middle
lagenlig valid