Svenska Engelska
Ladytron Ladytron
Laeken Laeken
Laertes Laertes
Laestadianism Laestadianism
Laetitia Casta Laetitia Casta
Laetitia Ramolino Letizia Ramolino
LAF-bänk Laminar flow cabinet
Lafayette County Lafayette County
lag gang
Lag -et Brigade
Lag och rättvisa Law and Justice
lag om blyhalt i bensin lead-in-petrol law
lag om databehandling data processing law
lag om farligt gods dangerous goods law
lag om gödselemedel fertiliser law
lag om immissionsövervakning immission control law
laga fix
laga mat cook
Lagan Lagan River
lagar law
lagar om miljöfarliga ämnen hazardous substances legislation
lagarbete teamwork
Lagash Lagash
Lagavulin Lagavulin Single Malt
Lagavulin Single Malt Lagavulin Single Malt
lagbas foreman
lagbok code
lagbrytare lawbreaker
Lagen för bevarandet av allmän ordning Peace Preservation Law
lagen om avfallsdisponering waste disposal act
Lagen om det uteslutna tredje Law of excluded middle
lagenlig valid
lagenlighet legality
lager layer
lager träd laurel
lagerblad bay leaf
lagerföra stock
lagerföring stocking
lagerkrans laurel wreath
lagerkrönt laureate
lagerlokal storage
lagerlokaler warehouse
lagerrum stockroom
Lagerstätte Lagerstätte
lagertapp pivot
lagerutrymme storage
Lagerväxter Lauraceae
Lageröl Pale lager
lagföring prosecution
lagförslag bill
lagg griddle
Laghman Laghman Province
lagidrott team sport
laglig lawful
lagliga skyldigheter legalities
laglighet legality
lagligt legally
laglydig law-abiding
laglös lawless
laglöshet lawlessness
Lagman Lawspeaker
lagning mending
Lago Arenal Lake Arenal
Lago de Llanquihue Llanquihue Lake
Lago de Nicaragua Lake Nicaragua
Lago Maggiore Lake Maggiore
lagom adequate
lagom är bäst enough is as good as a feast
Lagos Lagos
Lagotto Romagnolo Lagotto Romagnolo
Lagouira Lagouira
lagra stockpile
lagrad aged
Lagrangefunktion Lagrangian
Lagrangemultiplikator Lagrange multipliers
Lagrangepunkter Lagrangian point
lagring storage
lagsamling code
lagspelare team player
lagstadgad statutory
lagstadgande purview
lagstifta enact
lagstiftande legislative
lagstiftande församling legislature
Lagstiftande makt Legislature
lagstiftande myndighet legislative authority
lagstiftar legislates
lagstiftare legislator
lagstiftning legislation
lagstiftning om ansvar liability legislation
lagstiftning om genteknik genetic engineering legislation
lagstiftning om miljöförorening legislation on pollution
lagstiftning om miljökemikalier environmental chemicals legislation
lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning EIA law
lagstiftning på jordbrukets område agricultural legislation
lagstiftningsbehörighet legislative competence
lagstiftningsförfarande legislative procedure
lagstiftningsinformation legislative information
lagstiftningsram framework legislation
lagsöka sue
lagtima ting assizes
Lagtinget Løgting
lagtrots outlawry
LaGuardia Airport LaGuardia Airport
lagun lagoon
Laguna Seca Raceway Mazda Raceway Laguna Seca
Lagunnebulosan Lagoon Nebula
lagändring law amendment
lagård barn
lagöverträdare offender
Lahn Lahn
Laholm Laholm
Laholms kommun Laholm Municipality
Lahore Lahore
Lahore fort Lahore Fort
Lahtis Lahti
Lahtis järnvägsstation Lahti railway station
Lai Chau Lai Chau Province
Laihela Laihia
Laika Laika