Svenska Engelska
Likfarm Body farm
likformig similar
likformig kontinuitet uniform continuity
likformighet uniformity
likformigt kontinuerlig uniformly continuous
likgiltig disinterested
likgiltig för indifferent to
likgiltighet detachment
likgiltigt apathetically
likhet similarity
Likhetsfeminism Equity feminism
likhetstecken equal sign
likkista coffin
Likkyla Algor mortis
likna resemble
likna precis look exactly like
likna vid liken to
liknande close
liknelse parable
Liknelsen om den förlorade sonen Parable of the Prodigal Son
liknöjd listless
liknöjdhet apathy
Likoma Likoma Island
likriktare rectifier
liksidig equilateral
liksom like
liksom om as if
likstelhet rigor mortis
likström direct current
likställa equate
likställande equation
liksvamp stinkhorn
liksvepning shroud
liktorn corn
liktydig synonymous
Likud Likud
likvagn bier
likvaka wake
likvid payment
likvida medel floating assets
likvida tillgångar liquid assets
likvidator liquidator
likvidera settle up
likvidering liquidation
likviditet liquidity
likvinklig equiangular
likväl though
likvärdig close
likvärdighet equivalence
likätande ond ande ghoul
likör liqueur
Lil Jon Lil Jon
lila lilac
Lilangeni Swazi lilangeni
Lili de Alvarez Lilí de Álvarez
Lili Marleen Lili Marleen
Liliales Liliales
Lilian Baels Lilian Baels
Lilian Thuram Lilian Thuram
Liliidae Liliidae
Lilim Lilin
Lilit Lilith
Lilith Fair Lilith Fair
lilja fleur-de-lis
Liljeholmen Liljeholmen borough
liljekonvalj lily of the valley
Liljevalchs konsthall Liljevalchs konsthall
Liljeväxter Liliaceae
Lill-Babs Lill-Babs
lilla small
Lilla Björn Little Dipper
Lilla björnen Ursa Minor
Lilla bäckenet Lesser pelvis
Lilla Bältbron Little Belt Bridge
Lilla Djungelboken Jungle Cubs
Lilla Edets kommun Lilla Edet Municipality
Lilla ententen Little Entente
Lilla gumman Lady
Lilla hunden Canis Minor
Lilla huset på prärien Little House on the Prairie
Lilla hängpukan Tom-tom drum
Lilla hästen Equuleus
Lilla istiden Little Ice Age
Lilla Karlavagnen Little Dipper
Lilla kycklingen Chicken Little
Lilla lejonet Leo Minor
Lilla magellanska molnet Small Magellanic Cloud
Lilla mamma Mom
Lilla Melodifestivalen Sweden in the Junior Eurovision Song Contest
Lilla My Little My
Lilla Vargens universum Big Bad Wolf
Lilla vattenormen Hydrus
Lille Lille
Lille John Little John
Lille prinsen The Little Prince
Lillehammer Lillehammer
Lillehammerfallet Lillehammer affair
Lillemor Mom
lilleputts- Lilliputian
Lilles tunnelbana Lille Metro
Lillesand kommun Lillesand
Lillestrøm SK Lillestrøm SK