Svenska Engelska
mäld grist
män men
Män som har sex med män Men who have sex with men
mängd variety
mängdlära set theory
mängdteoretisk set-theoretic
Mängdteoretiska axiom Axiomatic set theory
Mängdteori Set theory
människa man
Människa -n Man
Människan Human
Människans anatomi Human anatomy
Människans kranium Human skull
människans livsmiljö human habitat
Människans utveckling Human evolution
människans verksamhet anthropic activity
människoapa anthropoid
Människoartade Ape
människoförakt cynicism
människojakt manhunt
Människokroppen Human anatomy
människokunskap human biology
människokärlek love of humanity
människolik anthropomorphous
människoliknande anthropoid
människoliknande varelse anthropoid
människoliv human life
Människooffer Human sacrifice
människor folks
Människor emellan The Big Chill
Människoraser Race
människors people's
människors hälsa human health
människorövare abductor
människosläkte mankind
människosläktet humanity
Människotillhörighetslära Homaranismo
människovetenskap human science
människovän humanitarian
människovänlig humane
människovärdig decent
människoätande jätte ogre
människoätare man-eater
mänsklig human
mänsklig ekologi human ecology
mänsklig kropp human body
mänsklig sjukdom human disease
mänskliga rättigheter human rights
mänsklighet humanity
mänskligheten humanity
mänsklighetsinblick judgement of human nature
mänsklighetskännedom judgement of human nature
mänskligt humanly
märg marrow
märgben marrowbone
märgel marl
märgfull pithy
märgfylld pithy
märka imprint
märka med monogram personalize
märka upp mark up
märka ut mark out
märkare marker
märkas stand out
märkbar significant
märkbara notable
märkbart significantly
märkduk sampler
märke impression
Märke -t -n Mark
märke efter slag dent
märken marks
märkesnamn trade name
märklig unusual
Märklin Märklin
märkning indentation
märkpenna marker
Märkspråk Markup language
märkt labelled
märkte noticed
märkvärdig notable
märkvärdighet strangeness
märla staple
märr mare
Märta av Danmark Martha of Denmark
Märtha av Sverige Princess Märtha of Sweden
mäss mess
mässa fair
Mässa h-moll Mass in B Minor
mässbok missal
mässhake chasuble
mässing brass