Engelska Svenska
margin spelrum
margin of error felmarginal
margin of profit vinstmarginal
margin of safety säkerhetsmarginal
margin-to-margin marginal till marginal
marginal obetydlig
marginal case gränsfall
marginal land marginaljord
Marginal sea Randhav
marginality i kanten
margine kant
Marginocephalia Marginocephaler
Margit Sandemo Margit Sandemo
Margrave Charles Louis of Baden Karl Ludvig av Baden
Margrethe II of Denmark Margrethe II av Danmark
marguerite prästkrage
Marguerite de la Sablière Marguerite de la Sablière
Marguerite de Navarre Margareta av Navarra
Marguerite de Valois Margareta av Valois
Marguerite Duras Marguerite Duras
Marguerite Marie Alacoque Marguerite-Marie Alacoque
Marguerite of France Margareta av Valois
Marguerite Yourcenar Marguerite Yourcenar
marguerites prästkragar
Marhanets Mangan
Mari Mariska
Mari Alkatiri Marí Alkatiri
Mari Boine Mari Boine
Mari El Marij El
Mari language Mariska
Mari people Mari
Maria Hav
Maria Alexandrovna Maria Alexandrovna
Maria Alexandrovna Blank Maria Alexandrovna Blank
Maria Anna Mozart Maria Anna Mozart
Maria Anna of Austria Maria Anna av Österrike
Maria Anna of Sardinia Maria Anna av Savojen
Maria Anna of Savoy Maria Anna av Savojen
Maria Anna of Spain Maria Anna av Österrike
Maria Anne Fitzherbert Maria Anne Fitzherbert
Maria Bonnevie Maria Bonnevie
Maria Bueno Maria Bueno
Maria Callas Maria Callas
Maria Christina of the Two Sicilies Maria Christina av Bägge Sicilierna
Maria Eleonora of Brandenburg Maria Eleonora av Brandenburg
Maria Farantouri Maria Farantouri
Maria Fedorovna Maria Fjodorovna
Maria Feodorovna Maria Fjodorovna
Maria Fitzherbert Maria Anne Fitzherbert
Maria Full of Grace Maria Full of Grace
Maria Gaetana Agnesi Maria Gaetana Agnesi
Maria Goeppert-Mayer Maria Goeppert-Mayer
Maria Goretti Maria Goretti