Svenska Engelska
Mechelen Malines
Mechthild av Magdeburg Mechthild of Magdeburg
mecka shrine
Mecklenburg Mecklenburg
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
med too
med ... i huvudrollen starring
med ... mellanrum at ... intervals
med ... prickar spotted with
med all respekt with all due respect
med all sannolikhet most probably
med andan i halsgropen with bated breath
med anledning av due to
med aptit with relish
med assistans från with the help of
med atmosfär attractive
med avigsidan ut inside out
med avseende på concerning
med avsikt att with intent to
med bakpulver blandat mjöl self-rising flour
med balkong balconied
med barnansikte baby-faced
med benen i kors cross-legged
med berått mod with malice aforethought
med blekt ansikte pale-faced
med blixtlås zippered
med blommor flowered
med blottat ansikte barefaced
med brevhuvud headed
med brustet hjärta brokenhearted
med byxorna nere caught with one's pants down
med bälte belted
med det sagt that said
med eller mot sin vilja willy-nilly
med en gång forthwith
med en nypa salt grain of salt
med en sidoblick askance
med en svag ton av with a slight undertone of
med ens all at once
med ensamrätt all rights reserved
med falkblick eagle-eyed
med flera et al.
med flit deliberately
med flyende haka chinless
med full vetskap deliberately
med fyllning soft-centered
med få ord shortly
med förakt spurn
med förbehåll with reservation
med föreskrifter prescriptive
med förskjutet plan split-level
med glans with flying colors
med glädje gladly
med god grund rightly
med goda kontakter well-connected
med halvkvävd stämma choking
med handryggen backhanded
med hjälp av by
med hjälp från with the help of
med hullingar barbed
med hundöron dog-eared
med huva hooded
med huvudet före headlong
med händerna manual
med händerna i sidan akimbo
med hänsyn till with regard to
med hög rang high-ranking
med hög röst loud
med höga principer high-principled
med intresse interestedly
med is iced
med jämna mellanrum every so often
med klart huvud clear-headed
med klumpar chunky
med knapp nöd narrowly
med korpsvart hår raven-haired
med kula paunchy
Med latinsk härkomst Romance
med lodjursögon sharp-sighted
med lätthet easily
med mera et cetera
med mild röst soft-spoken
med mindre unless
med motorn bak rear-engined
med många användningsområden versatile
med måtta in moderation
med möda hard-earned
med någons kunskap with someone's knowledge
med någons vetskap with someone's knowledge
med nöd och näppe hardly
med nöje willingly
med polisonger whiskered
med rek by registered mail
med rekommenderad post by registered mail
med ryggstöd backed
med rysch och pysch frilly
Med rätt att döda Licence Renewed
med rätt att välja elective
med rätta rightly
med rättighet att sälja vin och sprit with liquor license
med scharner hinged
med simfötter web-footed
med simhud webbed
med självaktning self-respecting
med skadeglada blickar gloating
med skallrande tänder with teeth chattering
med skorpa crusty
med slöja veiled
med smilgropar dimpled
med stor mage abdominous
med svans tailed
med svårighet hardly
med säkerhet rightly
med sårskorpor scabby
med tanke på considering
med tanke på att when
med tiden in due time
med tjurnacke bull-necked
med tät massa close-grained
med undantag av not including
med undertiteln subtitled
med uppspärrade ögon wide-eyed
med uteslutande av but