Svenska Engelska
mede rocker
Medea Medea
Medeglia Medeglia
medel means
medel som motverkar förruttnelse antifouling agent
medel- medium
Medelanomali Mean anomaly
medelbra intermediate
Medeleuropeisk tid Central European Time
Medelhav Mediterranean sea
Medelhavet Mediterranean
medelhavs Mediterranean
medelhavs- Mediterranean
medelhavsklimat Mediterranean climate
Medelhavsområdet Mediterranean Area
Medelhavsspelen Mediterranean Games
Medelhavstrut Yellow-legged Gull
medelklass middle class
medelklass kvinna middle-class woman
medelklass man middle-class man
medelklassen middleclasses - the
medellängd medium length
Medellín Medellín
medellös impecunious
medelmåtta average
medelmåttig undistinguished
medelmåttighet mediocrity
medelmåttlig average
Medelpad Medelpad
medelpunkt focus
medelst by
medelsvensson simpleton
medeltal mean
medeltida medieval
Medeltida musik Medieval music
Medeltida värmeperioden Medieval Warm Period
medeltiden Middle Ages
Medeltidens filosofi Medieval philosophy
Medeltidens mat Medieval cuisine
Medeltidens musik Medieval music
medeltidens mörkaste århundraden Dark Ages
Medelvärdessatsen Mean value theorem
medelålder middle age
medelålders middle-aged
medfödd innate
Medfödd hypotyreos Congenital hypothyroidism
medfödda inborned
medfölja accompany
medföra bring about
medförbränning co-incineration
medförfattare coauthor
medförfattarinna coauthor
medfött anlag natural skill
medge accord
medgiva admit
medgivande agreement
medgäldenär joint debtor
medgång prosperity
medgörlig amenable
medgörlighet compliance
medhjälp abetment
medhjälpare assistant
medhåll support
media media
Media Access Control Media Access Control
Media Markt Media Markt
medial medial
medialt lagd kvinna psychic
medialt lagd man psychic
median median
median- median
Mediastinalemfysem Pneumomediastinum