Svenska Engelska
Melito av Sardes Melito of Sardis
Melk Melk
Melkersson-Rosenthals syndrom Melkersson-Rosenthal syndrome
Melkisedek Melchizedek
Melkor Morgoth
mellan among
mellan departementen interdepartmental
mellan sextio och sjuttio år gammal sexagenarian
mellan skilda raser interracial
mellan stater interstate
mellan två eldar caught between the devil and the deep blue sea
Mellan två världar Between Planets
mellan våning entresol
mellan- moderate
mellanakt intermission
Mellanakt -en Interval
Mellanamerika Central America
mellanbrunt tan
mellandäck steerage
Mellanformatskamera Medium format
Mellanfreden i Moskva Moscow Armistice
mellangärde diaphragm
mellangård taint
mellanhand go-between
mellanhavande account
mellanhjärna diencephalon
Mellankrigstiden Interwar period
mellanlandning stop
mellanliggande intermediate
mellanmål snack
Mellanpaleolitikum Middle Paleolithic
mellanrum distance
mellanslag space
mellanslagstangent space bar
mellanslagstangenten spacebar
mellanspel interlude
mellanstatlig interstate
Mellanstatlig organisation International organization
mellantid meantime
mellanvikts- middleweight
Mellanvästern Midwestern United States
mellanvåg medium wave
Mellanöstern Middle East
mellerst middle
Mellersta Björneborgs kyrka Central Pori Church
Mellersta England Midlands
Mellersta Finland Central Finland
Mellersta jura Middle Jurassic
Mellersta kilformade benet Intermediate cuneiform bone
Mellersta trias Middle Triassic
Mellersta Österbotten Central Ostrobothnia
Mellersta Östern Middle East
Melleruds kommun Mellerud Municipality
Mellikon Mellikon
Mellingen Mellingen
Mellon Arena Mellon Arena
Mellotron Mellotron
Melocactus Melocactus
melodi tune
Melodi Grand Prix Junior MGP Nordic
Melodic metal Melodic metal
Melodica Melodica
Melodifestivalen Melodifestivalen
melodisk melodious
Melodisk death metal Melodic death metal
melodiös melodious
melodram melodrama
melodrama melodrama
melodramatisk melodramatic
melodramatiskt emotionally
Melody Thornton Melody Thornton
melon melon
Melon de Bourgogne Melon
Melonhuvad val Melon-headed Whale
Melonkaktusar Melocactus
Melozzo da Forlì Melozzo da Forlì
Melpomene Melpomene
Melrose Place Melrose Place