SvenskaEngelska
miljöplaneringenvironmental planning
miljöpolicyenvironmental policy
miljöpolitikenvironmental policy
miljöpolitiskt instrumentenvironmental policy instrument
miljöprisenvironmental incentive
miljöprogramenvironmental programme
miljöprovbankenvironmental specimen bank
miljöpsykologienvironmental psychology
miljöpåverkningar från rekreationaktiviteterenvironmental impact of recreation
miljöpåverkningar från transporterenvironmental impact of transport
miljörapportenvironmental report
miljörevisionenvironmental auditing
miljöräkenskaperenvironmental accounting
MiljörörelsenEnvironmental movement
miljöskadaenvironmental damage
miljöskattenvironmental tax
miljöskyddenvironmental protection
miljöskyddsföreningenvironmental protection association
miljöskyddsföreskrifterenvironmental protection order
miljöskyddsförordningenvironmental protection regulation
miljöskyddskostnaderenvironmental protection cost
miljöskyddslagenvironmental law
miljöskyddslagstiftningenvironmental legislation
miljöskyddslagstiftning göllande jordbrukenvironmental legislation on agriculture
miljöskyddsnämndenvironmental protection agency
miljöskyddsorganisationenvironmental protection organisation
miljöskyddsteknikenvironmental protection technology
MiljöstationSeparate collection centre
miljöstatistikenvironmental statistics
miljöstudieenvironmental study
miljöstyrningenvironmental management
miljösäkerhetenvironmental security
miljöteknikenvironmental engineering
miljöterminologienvironmental terminology
miljötillståndenvironmental licence
miljötoxicitetecotoxicity
miljötoxikologiecotoxicology
miljötoxikologisk bedömningecotoxicological evaluation
miljötypecotype
miljöundervisningenvironmental teaching
miljöutbildningenvironmental education
miljöutvecklingenvironmental development
miljövetenskapenvironmental science
miljövänligenvironment-friendly
miljövänlig bilclean air car
miljövänlig produktenvironmentally friendly product
miljövänlig styrningenvironmentally friendly management
miljövänlig upphandlingenvironmental friendly procurement
miljövårdconservation
miljövårdareenvironmentalist
miljövårdskampanjanti-pollution
miljöövervakningenvironmental monitoring
Miljøpartiet De GrønneGreen Party
Milkor MGLMilkor MGL
milkshakemilk shake
Milky WayMilky Way bar
Milla JovovichMilla Jovovich
Millard FillmoreMillard Fillmore
MillauMillau
MillaubronMillau Viaduct
Mille Lacs LakeMille Lacs Lake
MillenniemålenMillennium Development Goals
millenniummillennium
Millennium DomeMillennium Dome
Millennium FalconMillennium Falcon
Millennium StadiumMillennium Stadium
Miller Brewing CompanyMiller Brewing Company
Miller CountyMiller County
MillerindexMiller index
milliardbillion
Milliarium AureumMilliarium Aureum
millibarmillibar
Millie SmallMillie
milligrammilligram
millilitermilliliter
millimetermillimeter

Ordna efter bokstav