Svenska Engelska
miljöplanering environmental planning
miljöpolicy environmental policy
miljöpolitik environmental policy
miljöpolitiskt instrument environmental policy instrument
miljöpris environmental incentive
miljöprogram environmental programme
miljöprovbank environmental specimen bank
miljöpsykologi environmental psychology
miljöpåverkningar från rekreationaktiviteter environmental impact of recreation
miljöpåverkningar från transporter environmental impact of transport
miljörapport environmental report
miljörevision environmental auditing
miljöräkenskaper environmental accounting
Miljörörelsen Environmental movement
miljöskada environmental damage
miljöskatt environmental tax
miljöskydd environmental protection
miljöskyddsförening environmental protection association
miljöskyddsföreskrifter environmental protection order
miljöskyddsförordning environmental protection regulation
miljöskyddskostnader environmental protection cost
miljöskyddslag environmental law
miljöskyddslagstiftning environmental legislation
miljöskyddslagstiftning göllande jordbruk environmental legislation on agriculture
miljöskyddsnämnd environmental protection agency
miljöskyddsorganisation environmental protection organisation
miljöskyddsteknik environmental protection technology
Miljöstation Separate collection centre
miljöstatistik environmental statistics
miljöstudie environmental study
miljöstyrning environmental management
miljösäkerhet environmental security
miljöteknik environmental engineering
miljöterminologi environmental terminology
miljötillstånd environmental licence
miljötoxicitet ecotoxicity
miljötoxikologi ecotoxicology
miljötoxikologisk bedömning ecotoxicological evaluation
miljötyp ecotype
miljöundervisning environmental teaching
miljöutbildning environmental education
miljöutveckling environmental development
miljövetenskap environmental science
miljövänlig environment-friendly
miljövänlig bil clean air car
miljövänlig produkt environmentally friendly product
miljövänlig styrning environmentally friendly management
miljövänlig upphandling environmental friendly procurement
miljövård conservation
miljövårdare environmentalist
miljövårdskampanj anti-pollution
miljöövervakning environmental monitoring
Miljøpartiet De Grønne Green Party
Milkor MGL Milkor MGL
milkshake milk shake
Milky Way Milky Way bar
Milla Jovovich Milla Jovovich
Millard Fillmore Millard Fillmore
Millau Millau
Millaubron Millau Viaduct
Mille Lacs Lake Mille Lacs Lake
Millenniemålen Millennium Development Goals
millennium millennium
Millennium Dome Millennium Dome
Millennium Falcon Millennium Falcon
Millennium Stadium Millennium Stadium
Miller Brewing Company Miller Brewing Company
Miller County Miller County
Millerindex Miller index
milliard billion
Milliarium Aureum Milliarium Aureum
millibar millibar
Millie Small Millie
milligram milligram
milliliter milliliter
millimeter millimeter