Svenska Engelska
Motorkolv Piston
Motorola Motorola
Motorola ColdFire Freescale ColdFire
Motorola DragonBall Freescale DragonBall
Motorstorm MotorStorm
motorsåg chain saw
Motorsågsmassakern The Texas Chain Saw Massacre
Motorvagn Multiple unit
motorväg expressway
Motovun Motovun
Motown Motown Records
motpart opposition
motpol antipode
motprestation quid pro quo
Motpåve Antipope
motreaktion kickback
motrevolution counterrevolution
moträls guardrail
motröstning blackballing
motsa contradicted
motsats contrast
motsatsen the contrary
motsatsord antonym
motsatt antipathetic
motsatt sida other side
motse look forward to
motsols counter-clockwise
motspelare opponent
motspänstig rebellious
motspänstighet stubbornness
motstridande disagreeing
motstridande användning conflicting use
motstridig disagreeing
motsträvig averse
motsträvighet stubbornness
motsträvigt reluctantly
motströms up
motstycke exceptional
motstå resist
motstående opposite
motstånd antagonism
motståndare antagonist
motståndarlag opposition
motståndskraft tolerance
motståndskraftig heavy-duty
Motståndsrörelser under andra världskriget Resistance during World War II
motståndsvärmare heater
motsvara match
motsvara någons förväntningar be up to one's expectations
motsvarande equivalent
motsvarar equals
motsvarighet equivalent
motsvarigheter equivalents
motsäga disagree
motsägande contradictory
motsägelse repugnance
motsägelsefri uniform
motsätta sig resist
motsättning antagonism
Mott the Hoople Mott the Hoople
motta take in
mottaga receive
mottaga nattvarden communicate
mottagande acceptance
mottagare addressee