Engelska Svenska
municipal kommunal
municipal cleansing service kommunal renhållning
municipal councillor kommunfullmäktig
municipal councilor kommunfullmäktig
municipal dumping soptipp
municipal environment plan kommunal miljöplan
municipal environmental policy kommunal miljöpolitik
municipal law kommunal rätt
municipal level kommunal nivå
municipal waste kommunalt avfall
municipal water distribution system kommunalt vattenförsörjningssystem
municipal water management kommunal förvaltning av vatten
Municipalidad Finlands kommuner
Municipalities in the Netherlands Kommun
Municipalities of Denmark Danmarks kommuner
Municipalities of Estonia Estlands kommuner
Municipalities of Finland Finlands kommuner
Municipalities of Germany Gemeinde
Municipalities of Iceland Islands kommuner listade efter invånarantal
Municipalities of Liechtenstein Liechtensteins administrativa indelning
Municipalities of Montenegro Lista över Montenegros kommuner
Municipalities of Norway Lista över Norges kommuner
Municipalities of Sweden Sveriges kommuner
Municipalities of Switzerland Kommun
Municipalities of the Faroe Islands Lista över Färöarnas kommuner
Municipalities of Åland Ålands kommuner
municipality kommun
Municipality of Ixtapaluca Ixtapaluca
Municipality of Mexicali Mexicali
Municipality of Tijuana Tijuana
munificence frikostighet
munificencent frikostig
munificent frikostig
muniments privilegiebrev
Munir Said Thalib Munir Thalib
munition ammunition
Munkebo Munkebo kommun
Munkebo municipality Munkebo kommun
Munkedal Munkedals kommun
Munkedal Municipality Munkedals kommun
Munkfors Municipality Munkfors kommun
Munroe effect Riktad sprängverkan
Munshi Premchand Munshi Premchand