Svenska Engelska
nativitet birthrate
NATO NATO
natrium sodium
natriumbensoat sodium benzoate
natriumbikarbonat sodium bicarbonate
Natriumborhydrid Sodium borohydride
Natriumdodecylsulfat Sodium dodecyl sulfate
Natriumglutamat Monosodium glutamate
Natriumhydroxid Sodium hydroxide
Natriuminosinat Disodium inosinate
natriumklorid sodium chloride
Natriumsulfid Sodium sulfide
Natriumsulfit Sodium sulfite
Natriumvätekarbonat Sodium bicarbonate
Natsume Sōseki Natsume Sōseki
natt night
Natt -en nätter Night
Natt i Lissabon The Night in Lisbon
Natt och dimma Night and Fog
Natt på museet Night at the Museum
Nattapor Night monkey
nattblindhet night blindness
nattdräkt nightgown
Nattefrost Nattefrost
Nattens drottning Selenicereus grandiflorus
Nattens furste The Vampire Lestat
nattens inbrott nightfall
nattetid nighttime
nattfjäril fly-by-night
natti good night
Nattkaktusar Moonlight cactus
Nattkikare Night vision device
nattklubb joint
nattlampa night-light
nattlig nocturnal
nattlinne nightgown
nattliv nightlife
nattljus evening primrose
nattlång overnight
nattmänniska fly-by-night
Natto Nattō
nattportier night-porter
nattrafik night-service
Nattskatta Solanum nigrum
nattskift night shift
nattskjorta nightshirt
Nattsländor Trichoptera
nattsmyg silverfish
nattsömn night's rest
nattuggla night owl
nattvak vigil
nattvakt watchman
nattvard communion
Nattvarden Last Supper
nattvardsgäst communicant
Nattvardsgästerna Winter Light
nattvardskalk chalice
Nattviol Platanthera bifolia
Nattvioler Platanthera
Nattväktarstat Night watchman state
Natufisk kultur Natufian culture
natur disposition
naturaförmån perquisite
Natural Born Killers Natural Born Killers
Natural Color System Natural Color System