Svenska Engelska
naturlig reaktion gut reaction
naturlig skog natural forest
naturlig storlek life-size
naturlig återväxt natural regeneration
Naturliga tal Natural number
naturlighet ingenuousness
naturligt naturally
naturligt anlag natural skill
naturligt gödselmedel natural fertiliser
Naturligt urval Natural selection
naturligt ämne natural material
naturligtvis by all means
naturliv wildlife
naturmaterial natural material
naturmiljö natural environment
naturminne natural monument
naturområde natural area
naturpark integral natural reserve
Naturreligion Earth religion
naturreservat sanctuary
naturresurs natural resource
naturresurser natural resource
naturskydd nature conservation
naturskyddslagstiftning nature conservation legislation
naturskyddsorganisation nature conservation organisation
naturskyddsprogram nature conservation programme
naturskön scenic
naturskön plats beauty-spot
natursten natural stone
naturtillgång natural resource
naturtillgångar natural resources
naturtrogen lifelike
naturtrogenhet lifelikeness
naturvetenskap natural science
naturvärde natural value
naturvård landscape conservation
naturvårdare conservationist
naturvårdsförvaltning landscape management
naturvårdspolitik landscape conservation policy
naturvårdsverk environmental protection agency
Natzweiler-Struthof Natzweiler-Struthof
Naucalpan de Juárez Naucalpan
NAUI National Association of Underwater Instructors
Naum av Preslav Saint Naum
Naum Gabo Naum Gabo
Naumburg an der Saale Naumburg