Svenska Engelska
Nectarian Nectarian
ned downward
Ned Flanders Ned Flanders
Ned Kelly Ned Kelly
nedan under
nedan nämnd undermentioned
nedanför downwards
nedbrukning incorporation
nedbruten prostrate
nedbrytbar degradable
nedbrytbarhet degradability
nedbrytning degradation
nedbrytning av miljöföroreningar pollutant degradation
nedbrytning av naturresurser degradation of natural resources
nedbrytningsprocess decomposition
nedbrytningsprodukt degradation product
nedbränd burnt
neddoppad soaked
Nedeljko Cabrinovic Nedeljko Čabrinović
Neder-Betuwe Neder-Betuwe
nederbörd precipitation
nederlag defeat
Nederlandse Spoorwegen Nederlandse Spoorwegen
nederländare Dutchman
Nederländerna The Netherlands
Nederländernas bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen Netherlands in the Eurovision Song Contest
Nederländernas demografi Demographics of the Netherlands
Nederländernas drogpolitik Drug policy of the Netherlands
Nederländernas flagga Flag of the Netherlands
Nederländernas Grand Prix Dutch Grand Prix
Nederländernas herrlandslag i bandy Netherlands national bandy team
Nederländernas herrlandslag i fotboll Netherlands national football team
Nederländernas historia History of the Netherlands
Nederländernas Kommunistiska Parti Communist Party of the Netherlands
Nederländernas Protestantiska Kyrka Protestant Church in the Netherlands
Nederländernas Reformerta Kyrkor Netherlands Reformed Churches
Nederländernas riksvapen Coat of arms of the Netherlands
nederländsk Dutch
Nederländsk film Cinema of the Netherlands
nederländska Dutch woman
Nederländska Antillerna Netherlands Antilles
Nederländska Antillernas flagga Flag of the Netherlands Antilles
Nederländska Antillernas fotbollslandslag Netherlands Antilles national football team
Nederländska Antillernas statsvapen Coat of arms of the Netherlands Antilles
Nederländska euromynt Dutch euro coins
Nederländska Indien Dutch East Indies
Nederländska reformerta kyrkan Dutch Reformed Church
Nederländska stormaktstiden Dutch Golden Age
Nederländskspråkiga Wikipedia Dutch Wikipedia
Nederlänska ordspråk Dutch proverbs
nederst at the bottom
nederst på at the bottom
nedfall av miljöföroreningar pollutant deposition
nedfalla drop
nedfläckning blotting
nedför trapporna downstairs
nedgång decline
nedgången dilapidated
nedgörande destructive
nedhängande drooping
nedkalla imprecate
nedklassa degrade
nedkomma med bear
nedkvark down quark
nedladdning download
nedlägga lay down
nedläggning discontinuation
nedläggning av ett företag closing down of firm
nedlåta sig stoop
nedlåta sig till att condescend to
nedlåtande condescending
nedlåtenhet condescension
nedrans drat
nedre lower
Nedre Egypten Lower Egypt
Nedre Imbrian Lower Imbrian
Nedre Kanada Lower Canada
Nedre Schlesien Lower Silesia
Nedre Tunguska Lower Tunguska
nedrig nasty
nedrivning demolition
nedrustning disarmament
nedräkning countdown
nedsaltning salting
nedsatt impaired
nedsatt hörsel hearing impairment
nedsatt-pris reduced-rate
nedskriva depreciate
nedskärning decrease
nedslag impact
nedslagen down
nedslagenhet depression
nedslaget dejectedly
nedslagskrater crater
nedsläppning med fallskärm airdrop
nedslå discourage
nedslående daunting
nedslår dejects
nedsmutsa soil
nedsmutsad bedraggled
nedsmutsning blotting