Svenska Engelska
nederbörd precipitation
nederlag defeat
Nederlandse Spoorwegen Nederlandse Spoorwegen
nederländare Dutchman
Nederländerna The Netherlands
Nederländernas bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen Netherlands in the Eurovision Song Contest
Nederländernas demografi Demographics of the Netherlands
Nederländernas drogpolitik Drug policy of the Netherlands
Nederländernas flagga Flag of the Netherlands
Nederländernas Grand Prix Dutch Grand Prix
Nederländernas herrlandslag i bandy Netherlands national bandy team
Nederländernas herrlandslag i fotboll Netherlands national football team
Nederländernas historia History of the Netherlands
Nederländernas Kommunistiska Parti Communist Party of the Netherlands
Nederländernas Protestantiska Kyrka Protestant Church in the Netherlands
Nederländernas Reformerta Kyrkor Netherlands Reformed Churches
Nederländernas riksvapen Coat of arms of the Netherlands
nederländsk Dutch
Nederländsk film Cinema of the Netherlands
nederländska Dutch woman
Nederländska Antillerna Netherlands Antilles
Nederländska Antillernas flagga Flag of the Netherlands Antilles
Nederländska Antillernas fotbollslandslag Netherlands Antilles national football team
Nederländska Antillernas statsvapen Coat of arms of the Netherlands Antilles
Nederländska euromynt Dutch euro coins
Nederländska Indien Dutch East Indies
Nederländska reformerta kyrkan Dutch Reformed Church
Nederländska stormaktstiden Dutch Golden Age
Nederländskspråkiga Wikipedia Dutch Wikipedia
Nederlänska ordspråk Dutch proverbs
nederst at the bottom
nederst på at the bottom
nedfall av miljöföroreningar pollutant deposition
nedfalla drop
nedfläckning blotting
nedför trapporna downstairs
nedgång decline
nedgången dilapidated
nedgörande destructive