Svenska Engelska
Nykøbing-Rørvigs kommun Nykøbing-Rørvig municipality
Nyland Uusimaa
Nylands brigad Uusimaa Brigade
Nylands län Nylandia
nyligen just
Nyligen industrialiserat land Newly industrialized country
nylon nylon
nylonstrumpor nylons
Nymalthusianism Neo-malthusianism
nymf nymph
nymfoman nymphomaniac
nymfomani nymphomania
nymodig newfangled
nymodighet novelty
nymodigt new-fashioned
Nymphenburg Nymphenburg Palace
Nynazism Neo-Nazism
nynna hum
nynnande humming
nynorsk Nynorsk
nynorska Nynorsk
Nynäshamn Nynäshamn Municipality
Nynäshamns kommun Nynäshamn Municipality
nyodling land reclamation
nyomvänd neophyte
Nyon Nyon
nyp squeeze
nypa hint
nypa av pinch out
nyplantera med skog reforest
Nyplatonism Neoplatonism
nypon rose hip
nyponbuske dog-rose
Nyquistfrekvensen Nyquist frequency
Nyreligiös rörelse New religious movement
Nyrenässans Neo-Renaissance
nyrik nouveau riche
Nyromantik Neo-romanticism
Nyromantikk Neo-romanticism
nysa sneeze
Nysa-nyser-nös-nyst Cough
nysanfall attack of sneezing
Nysibiriska öarna New Siberian Islands
nysilver electro-plate
nyskapa recreate
Nyslott Savonlinna
Nyslotts operafestival Savonlinna Opera Festival
nysning sneeze
Nysning -en Cough
Nyspråk Newspeak
nyss just
nysta wind
nystan ball
Nysvenska New Swedish
Nysvenska rörelsen New Swedes
Nysört Achillea ptarmica
nytt newly
nytt material new material
nytt prov re-examination
nytt ämne new material
nytt år New Year
nytta value
nyttig salutary
nyttig idiot useful idiot
nyttighet commodity
nyttja make use of
nyttjande av hav ocean exploitation
nyttjanderätt use
nyttjanderättshavare usufructuary
Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia
nyutexaminerad elev recent graduate
nyvaknad renascent
Nyval Snap election
Nyx Nyx
Nyzeeländsk dollar New Zealand dollar
Nyzeeländsk pälssäl New Zealand Fur Seal
nyår New Year
Nyår -et New Year
nyårsafton New Year's Eve
Nyårsafton -en Hogmanay
nyårsdag New Year's Day
nyårsdagen New Year`s Day
nyårskort New Year card
Nyékládháza Nyékládháza
Nyírbátor Nyírbátor
Nyíregyháza Nyíregyháza
Nándor Hidegkuti Nándor Hidegkuti
näbb bill
näbbdjur duckbill
näbbgädda minx
näbbig cheeky
näbbmus shrew
Näbbsländor Mecoptera
Näcken Nix
näckros water lily
Näckrosen Näckrosen
Näckrosväxter Nymphaeaceae
Näe No
Näfels Näfels
näktergal nightingale
nämligen specifically
nämna mention
nämnare denominator
nämnd board
nämndeman juryman
nämnvärd worth mentioning
nännas have the heart to
näpen engaging
näpsa chastise
när when
När alla vet Sebastian
när allt kommer omkring after all
när det gäller in the case of
när det kommer till kritan when push comes to shove
när det passar when convenient
när det passar dig at your leisure
när det passar en at one's leisure
när det regnar så öser det ner when it rains, it pours
när du får tid at your leisure
när grisar flyger when pigs fly
när helvetet fryser till is when Hell freezes over
när katten är borta, dansar råttorna på bordet when the cat's away the mice will play
När lammen tystnar The Silence of the Lambs