Svenska Engelska
ofattbar elusive
ofattlig inconceivable
OFC Oceania Football Confederation
OFC Champions League OFC Champions League
OFC League O League
OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing
ofelbar foolproof
ofelbarhet infallibility
Ofelbarhetsdogmen Papal infallibility
off-white off-white
Offaly County Offaly
Offenbach Offenbach
Offenbach am Main Offenbach am Main
Offenburg Offenburg
offensiv offensive
offentlig public
offentlig byggnad public building
offentlig diskussion public discussion
offentlig finansiering public financing
offentlig folkrätt public international law
offentlig hearing public hearing
offentlig information public information
offentlig institution public institution
offentlig institution av administrativt slag public institution of administrative nature
offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag public institution of industrial and commercial nature
offentlig medvetenhetskampanj public awareness campaign
offentlig park public park
offentlig rätt public law
offentlig sektor public sector
offentlig skandal opprobrium
offentlig tjänst public service
offentlig undersökning public inquiry
offentlig upphandling public procurement
offentlig upptagning av lån public debt
offentlig ägendom public domain
offentlig åtgärd public action
offentliga arbeten public works
offentliga finanser public finance
offentliga sektorn public sector
offentliga utgifter public expenditure
offentliggöra release