Svenska Engelska
offentlig public
offentlig byggnad public building
offentlig diskussion public discussion
offentlig finansiering public financing
offentlig folkrätt public international law
offentlig hearing public hearing
offentlig information public information
offentlig institution public institution
offentlig institution av administrativt slag public institution of administrative nature
offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag public institution of industrial and commercial nature
offentlig medvetenhetskampanj public awareness campaign
offentlig park public park
offentlig rätt public law
offentlig sektor public sector
offentlig skandal opprobrium
offentlig tjänst public service
offentlig undersökning public inquiry
offentlig upphandling public procurement
offentlig upptagning av lån public debt
offentlig ägendom public domain
offentlig åtgärd public action
offentliga arbeten public works
offentliga finanser public finance
offentliga sektorn public sector
offentliga utgifter public expenditure
offentliggöra release
offentliggörande declassification
offentlighet publicity
offentligt for the record
offentligt avtal public contract
offentligt bad public bath
offentligt bistånd public aid
offentligt deltagande public attendance
offentligt kontrakt public contract
offentligt maritimt område public maritime domain
offentligt vattenvägsområde public waterways domain
offentligt åhörande public hearing
offer offering
offer för victim to
offer- sacrificial
offerera offer
offergåva votive
offerlamm sacrificial lamb
offert bid