Engelska Svenska
Pope Donus Donus
Pope Eleuterus Eleutherus
Pope Eugene I Eugenius I
Pope Eugene II Eugenius II
Pope Eugene III Eugenius III
Pope Eugene IV Eugenius IV
Pope Eusebius Eusebius
Pope Eutychian Eutychianus
Pope Evaristus Evaristus
Pope Fabian Fabianus
Pope Felix I Felix I
Pope Felix III Felix III
Pope Felix IV Felix IV
Pope Formosus Formosus
Pope Gelasius I Gelasius I
Pope Gelasius II Gelasius II
Pope Gregory I Gregorius I
Pope Gregory II Gregorius II
Pope Gregory III Gregorius III
Pope Gregory IV Gregorius IV
Pope Gregory IX Gregorius IX
Pope Gregory V Gregorius V
Pope Gregory VI Gregorius VI
Pope Gregory VII Gregorius VII
Pope Gregory VIII Gregorius VIII
Pope Gregory X Gregorius X
Pope Gregory XI Gregorius XI
Pope Gregory XII Gregorius XII
Pope Gregory XIII Gregorius XIII
Pope Gregory XIV Gregorius XIV
Pope Gregory XV Gregorius XV
Pope Gregory XVI Gregorius XVI
Pope Hilarius Hilarius
Pope Honorius I Honorius I
Pope Honorius II Honorius II
Pope Honorius III Honorius III
Pope Honorius IV Honorius IV
Pope Hormisdas Hormisdas
Pope Hyginus Hyginus
Pope in hospital again Påven åter på sjukhus
Pope Innocent I Innocentius I
Pope Innocent II Innocentius II
Pope Innocent III Innocentius III
Pope Innocent IV Innocentius IV
Pope Innocent IX Innocentius IX
Pope Innocent V Innocentius V
Pope Innocent VI Innocentius VI
Pope Innocent VII Innocentius VII
Pope Innocent VIII Innocentius VIII
Pope Innocent X Innocentius X