Svenska Engelska
prövande examining
prövning test
prövning där alla sökande konkurrerar competitive examination
prövningar trials and tribulations
prövningsförfarande hearing procedure
prövosten touchstone
prövotid probation
PS PS
PSA Peugeot Citroën PSA Peugeot Citroën
psalm hymn
psalmbok hymnal
Psalmer Metrical psalter
psalmist psalmist
Psalmodikon Psalmodicon
Psalms Of Extinction Psalms of Extinction
psalmsång psalmody
psaltare psalter
Psaltaren Psalms
Psamathe Psamathe
Psammetikus I Psammetichus I
Psammetikus II Psammetichus II
Psammetikus III Psametik III
Psel Psel River
Pseudepigrafi Pseudepigrapha
Pseudo Echo Pseudo Echo
pseudo- pseudo
Pseudo-Riemannsk mångfald Pseudo-Riemannian manifold
Pseudoavstånd Pseudorange
Pseudofilosofi Pseudophilosophy
Pseudofossil Pseudofossil
Pseudogen Pseudogene
Pseudohistoria Pseudohistory
pseudokrupp spasmodic croup
Pseudomatematik Pseudomathematics
pseudonym alias
Pseudosatellit Pseudolite
Pseudosfär Pseudosphere
Pseudoslumptalsgenerator Pseudorandom number generator
Pseudovektor Pseudovector
Pseudovetenskap Pseudoscience
Psi Psi
Psilocybe cubensis Psilocybe cubensis
Psiloritis Mount Ida
Psilotophyta Psilotales
Psion Psion
Pskov Pskov
Pskov oblast Pskov Oblast
psoriasis psoriasis
Psou Psou River
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
Psyche Psyche
Psycho Psychosis
Psycho II Psycho II
Psycho III Psycho III
Psychobilly Psychobilly
psyke mind
psykedelisk psychedelic
Psykedelisk trance Psychedelic trance
Psykedeliska svampar Psilocybin mushrooms
psykiater alienist
psykiatri psychiatry
psykiatrisk psychiatric