Svenska Engelska
program som tittare kan ringa till call-in
programannonsör presenter
Programbibliotek Library
programfil programfile
programidéer program-ideas
programledare emcee
programmera program
programmerare programmer
programmerbar programmable
programmering programming
Programmering i ANSI-C C Programming
programmerings-tillbehör programming-utensils
Programmeringsparadigm Paradigm
programmeringsspråk programming-language
programmeringstips programminghints
Programsamling Computer program
programsats statement
programspråk computer language
Programspråket Icon Icon
programvara software
Programvarulicens Software license
Programvarupatent Software patent
Programvarutestning Software testing
programvaruutveckling software development
progress advancement
progression progression
progressiv progressive
Progressiv house Progressive electronic music
Progressiv rock Progressive rock
progressiva progressive
Progressiva partiet Progressive Party
Progressive metal Progressive metal
Progressive scan Progressive scan
progressivitet progressiveness
Prohibition Party Prohibition Party
prohibitiv prohibitive
Project Blinkenlights Project Blinkenlights
Project for the New American Century Project for the New American Century
Project Gutenberg Project Gutenberg
Project Runway Project Runway
Project Zero Fatal Frame
projekt project
Projekt A - Piratpatrullen Project A
Projekt Runeberg Project Runeberg
projektera project
projektering projection
projekteringslagstiftning planning law
projekteringsåtgärd planning measure
projektets project's