Svenska Engelska
Przasnysz Przasnysz
Przemyśl Przemyśl
Przeworsk-kulturen Przeworsk culture
Przystanek Woodstock Przystanek Woodstock
prägel impression
prägla impress
prägla mynt coin
präglad embossed
präglat minted
präktig excellent
pränta engross
prärie prairie
präriehund prairie dog
Präriespov Marbled Godwit
prärietrana whooping crane
Prärieuggla Burrowing Owl
Prärievagn Conestoga wagon
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
präst cleric
präster clergy
prästerlig clerical
prästernas clergy's
prästerskap clergy
prästfisk silverside
prästgård parsonage
prästinna priestess
prästkragar marguerites
prästkrage daisy
Prästkrage -n -ar Marguerite
prästpåverkade clergy-inspired
prästseminarium seminary
prästviga ordain
prästvigning ordination
prästämbete ministry
Präz Präz
prål frippery
pråla flaunt
prålig flashy
prålighet gaudiness
pråm lighter
pråmskeppare bargeman
prång alley
Præstø kommun Præstø
Préférence Preferans
Préverenges Préverenges
Prévonloup Prévonloup
Príncipe Príncipe
Pröjsen Prussia
pröva test
pröva lyckan try one's luck
Prövad oskuld Ordeal by Innocence
prövande examining
prövning test
prövning där alla sökande konkurrerar competitive examination
prövningar trials and tribulations
prövningsförfarande hearing procedure
prövosten touchstone
prövotid probation
PS PS
PSA Peugeot Citroën PSA Peugeot Citroën
psalm hymn
psalmbok hymnal
Psalmer Metrical psalter
psalmist psalmist
Psalmodikon Psalmodicon
Psalms Of Extinction Psalms of Extinction
psalmsång psalmody
psaltare psalter
Psaltaren Psalms
Psamathe Psamathe
Psammetikus I Psammetichus I
Psammetikus II Psammetichus II
Psammetikus III Psametik III
Psel Psel River
Pseudepigrafi Pseudepigrapha
Pseudo Echo Pseudo Echo
pseudo- pseudo
Pseudo-Riemannsk mångfald Pseudo-Riemannian manifold
Pseudoavstånd Pseudorange
Pseudofilosofi Pseudophilosophy
Pseudofossil Pseudofossil
Pseudogen Pseudogene
Pseudohistoria Pseudohistory
pseudokrupp spasmodic croup
Pseudomatematik Pseudomathematics
pseudonym alias
Pseudosatellit Pseudolite
Pseudosfär Pseudosphere
Pseudoslumptalsgenerator Pseudorandom number generator
Pseudovektor Pseudovector
Pseudovetenskap Pseudoscience
Psi Psi