Svenska Engelska
pytonorm python
pytteliten teeny-weeny
Pyttipanna Pyttipanna
Pyttis Pyhtää
Pál Teleki von Szék Pál Teleki
Pálháza Pálháza
Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez
Pásztó Pásztó
Päijänne Päijänne
Päijänne nationalpark Päijänne National Park
Päijänne-Tavastland Päijänne Tavastia
Päijännetunneln Päijänne Water Tunnel
päls pelt
päls- furred
pälsa på muffle up
pälsa på sig wrap up
pälsberedning furriery
pälsdjur fur animal
pälsjägare trapper
pälskappa fur
pälsklädd furry
pälssäl fur seal
Pär Lagerkvist Pär Lagerkvist
pära pear
pärl- pearly
pärla gem
Pärla -n Pearl
Pärlan La perla
pärlande sparkling
pärlar sparkles
pärlbroderi beading
pärlbåtsnäcka nautilus
pärlemo nacre
pärlemor nacre
Pärlemorfjärilar Heliconiinae
Pärlemormoln Polar stratospheric cloud
Pärleternell Anaphalis
pärlformig beady
pärlgryn pearl barley
pärlhalsband beads
Pärlhyacinter Grape-hyacinth
pärlhöna guinea fowl
pärlhöns guinea fowl
Pärlor för svin Pearls Before Swine
pärluggla Tengmalm's owl
pärm cover
Pärnu Pärnu
Pärnu län Pärnu County
päron pear
Päronsläktet Pear
pärs wringer
to
på aktuell teknologisk nivå state-of-the-art
på alerten alert
på andra sidan across
på annat sätt otherwise
på avstånd aloof
på avvägar wandering
på bar gärning red-handed
på befallning av övermakten by superior order
på botten at the bottom
på bättringsvägen recuperating
på båda sidor on both sides
på den over it
på den platsen there
på den tiden at that time
på det over it
på det hela taget by and large
på det villkoret att on the understanding that
på drift adrift
på dåligt humör be in low spirits
på dödsbädden fey
på efterkälken backward
på eftermiddagen post meridiem
på egen hand single-handed
på en bråkdels sekund in a split second
på en gång immediately
på ett annat sätt in another way
på ett eller annat sätt somehow
på ett litet kick in a twinkle
på ett sätt in some ways
på ett ungefär roughly speaking
på ett ögonblick in a twinkle
På farlig mark On Deadly Ground
på fat on tap
på flaska bottled
på flykt fugitive
på fläcken outright
på folkspråket in popular speech
på förhand ahead of time
på förhand beräkna premeditate
på förhand bestämd predetermined
på förhand ordnad predetermined
på förhand tack thanking you in advance
på förslag av någon at someone's suggestion
På första sidan Lou Grant
på gamla dagar at that time
på glänt ajar
på god väg att on the way to
på gott humör good-humored
på grund aground
på grund av as
på grund härav consequently
på halv stång at half-mast
på halva vägen halfway
på huk squat
på håret by the skin of one's teeth
på hög nivå high-level
på inrådan av någon at someone's suggestion
på jakt efter in pursuit of
på krigsstigen on the warpath
på kärnskotts avstånd point-blank
på land ashore
på lika avstånd equidistant
på lut aslant
på längden lengthwise
på medellång tid medium-dated
på modet fashionable
på momangen pronto
på morgonen tonight
på måfå haphazard
på natten tonight
på nytt again
på nytt bekräfta reaffirm
på nytt överväga reconsideration
på någons högra sida on someone's right side
på någons vägnar on behalf of
på någons vänstra sida on someone's left side
på något sätt somehow
på omvägar indirect
på order av övermakten by superior order
på patrull on patrol
på permission on leave
på platesen in situ
på platsen on the scene
på pricken to a nicety
på prov on probation
på rak arm off-hand
på rea on sale
på realisation on sale
på ryggen piggyback
på rätt sätt correctly
på samma nivå som at the same level as
på samma sätt alike
på samma ögonblick som at the same time as
på semester on vacation
På Sicilien Cavalleria rusticana
på sin höjd at the farthest
på sista tiden recently
på sjön afloat
på skämt jokingly
på slaget sharp
på sned slantwise
på snedden aslant
på sniskan drunk
På spaning efter den tid som flytt In Search of Lost Time
På spaning i New York NYPD Blue
På stranden On the Beach
på sätt och vis in some ways
på sådant sätt so
på tal om speaking of
På tal om Afrodite Mighty Aphrodite
på tillbakagång backward
på tok wrong
på toppen av at the very height of
på tvären across
på tå on tiptoe
på undersidan av under
på varandra följande consecutive
på varje in each
på vid gavel wide open
på vilket sätt som helst anyhow
på villkorlig dom on probation
på villovägar wandering
på vippen on the point of
På väg med miss Daisy Driving Miss Daisy
på väg till on the way to
På västfronten intet nytt All Quiet on the Western Front
på våra vägnar on our behalf
på örat squiffy
påbjuda enact
påbud decree
påbyggnadsundervisning secondary education
påbörda charge
påbörja begin
påbörjande inception
pådriva hasten
pådrivare cattle prod
påfallande blatant
påfart sliproad
påfartsväg on ramp
påflugen intrusive
påflugenhet arrogance
påfrestande trying
påfrestande tid trying time
påfrestning strain
påfund invention
påfyllning refuelling
påfågel peacock
Påfågelciklid Oscar
Påfågeln Pavo
påfågelshöna peahen
Påfågelspinnare Saturniidae
Påfågelöga Inachis io
Påfåglar Peafowl
påföljande subsequent
påföljd penalty
påföra levy
Pågatågen Skåne commuter rail
pågå be going on
pågående continuing
påhitt fabrication
påhittig ingenious
påhittighet ingenuity
påhäng hanger-on
påhängsfråga tag
påk nightstick
påkalla request
påkalla någons uppmärksamhet på call someone's attention to
Pål Paul
Pål Waaktaar Paul Waaktaar-Savoy
pålaga levy
pålagd imposed
påle post
pålitlig authentic
pålitliga reliable
pålitlighet dependability
pålitligt authentically
pålrot tuber
pålstek bowline
pålverk stockade
pålägg markup
pålägga impose
pålägga skatt tax
påläggande imposition
Påmark Pomarkku
påminna remind
påminna om be reminiscent of
påminna sig remember
påminna väldigt mycket om closely resemble
påminnande om reminiscent
påminnelse reminder
påminner reminds
pånyttfödd reborn
pånyttfödelse regeneration
påoeka point out
påpasslig attentive
påpeka note
påpälsad muffled
påringning ring
påräkna expect
påsar bags
påse sack
påsig puffy
påsk Easter
påskhare Easter bunny
påskina pretend
påsklilja daffodil
påskrift superscription
påsksjuka mumps
påsksöndag Easter Sunday
Påskupproret Easter Rising
påskynda hasten
påskyndad accelerated
påskägg Easter egg
Påskön Easter Island
påslag surcharge
påslakan duvet
påssjuka mumps
påstridig opinionated
påstrykare applicator
påstvätt bagwash
påstå suggest
påstådd alleged
påstående affirmation
påstående- declarative
påstår claiming
påstått allegedly
påta i potter around
påtaga absorb
påtaglig clear
påtagligen clearly
påtaglighet evidence
påtruga obtrude
påtryck surcharge
påtryckningsgrupp pressure group
påträffa find
påträngande meddlesome
påtvinga impose
påtvingad enforced
påtvingande obtrusion
påtänd high
påvar popes
påve pope
påve- pontifical
påvedöme papacy
påvedömet papacy
Påven åter på sjukhus Pope in hospital again
påverka affect
påverka varandra interact
påverkad affected
påverkar affects
påverkat influenced
påvisa prove
påvisk popish
påvlig papal
påvlig legat legate
Père-Lachaise Père Lachaise Cemetery
Pécs Pécs
Pécsvárad Pécsvárad
Périgord Périgord
Périgueux Périgueux
Péter Medgyessy Péter Medgyessy
Péter Nádas Péter Nádas
Përmet distrikt Përmet District
Pío Baroja y Nessi Pío Baroja
Písek Písek
Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim
Põltsamaa Põltsamaa
Põlva Põlva
Põlva län Põlva County
pöbel mob
pöbel- vulgar
pöbelaktig vulgar
pöbels rabble
pöl pool
pömsig sleepy
Pörkölt Pörkölt
Pöytis Pöytyä
Pēteris Vasks Pēteris Vasks
Płaszów Kraków-Płaszów concentration camp
Płock Płock
Płońsk Płońsk
Přerov nad Labem Přerov nad Labem
Příbor Příbor