Engelska Svenska
Radio Television of Kosovo RTK
Radio Television of Serbia RTS
radio transmission radiosändning
Radio tube Elektronrör
Radio Yerevan Radio Jerevan
Radio-Activity Radioaktivität
Radio-frequency identification RFID
radioactive radioaktiv
radioactive contamination kontamination
radioactive decay radioaktivitet
radioactive decontamination sanering
radioactive dumping radiokativ soptipp
radioactive emission utsläpp av radioaktivitet
radioactive fallout radioaktivt stoftnedfall
Radioactive Man Radioactive Man
radioactive pollutant radioaktiv förorening
radioactive substance radioaktivt ämne
radioactive tracer radioaktivt spårämne
radioactive waste radioaktivt avfall
Radioactivite decay Radioaktivitet
radioactivity radioaktivitet
radioelement radioelement
radiogram radiotelegram
radiograph röntgenbild
radiographer röntgenolog
radiography röntgenfotografering
Radiohead Radiohead
Radioisotope thermoelectric generator Radioisotopgenerator
Radiologial weapon Radiologiska vapen
Radiological weapon Radiologiska vapen
radiologist röntgenolog
radiology radiologi
Radiology Information System Röntgeninformationssystem
Radiometric dating Radiometrisk datering
Radionetwork WLAN
radionuclide radionuklid
radiotelephone radiotelefon
radiotherapy radioterapi
Radiotjänst i Kiruna Radiotjänst i Kiruna
Radiowave Radiovågor
radish rädisa
Radislav Krstić Radislav Krstić
Radisson Hotels Radisson SAS