Engelska Svenska
red blood cell röd blodcell
Red Book CDDA
Red Brigades Röda brigaderna
Red Bull Red Bull
Red Bull New York Red Bull New York
Red Bull Racing Red Bull Racing
Red Buttons Red Buttons
red corpuscle röd blodcell
Red Cross Röda Korset
red currant röda vinbär
Red deadnettle Rödplister
red deer kronhjort
Red Deer River Red Deer
Red dot sight Rödpunktsikte
Red Dragon Röd drake
Red dwarf Röd dvärg
Red Electoral Alliance Rød Valgallianse
Red Eye Red Eye
Red Fescue Rödsvingel
Red Fort Röda fortet i Delhi
Red Fox Rödräv
Red giant Röd jätte
Red Guards Rödgardister
Red hair Röd
Red head Mandarin
Red Hot Chili Peppers Red Hot Chili Peppers
Red Indian Indianen
Red Junglefowl Röd djungelhöna
Red king crab Kungskrabba
red kite röd glada
Red Lake High School massacre Red Lake-massakern
red light rött ljus
Red Light District Red Light District
Red lionfish Drakfisk
red meat mörkt kött
red mullet mullus
Red of dawn Kryssaren Aurora
Red Panda Kattbjörn
red pepper röd paprika
Red Planet Red Planet
Red Riding Hood Rödluvan
Red River Röda floden
Red River of the North Red River of the North
Red Sea Röda havet
Red Sea Governorate Al-Bahr al-Ahmar
Red Sea sailfin tang Zebrasoma desjardinii
Red Slender Loris Loris
Red Slug Svart skogssnigel
Red Sonja Barbarernas hämnd
Red spot Rosa
Red Square Röda torget
Red Star Belgrade Röda Stjärnan
Red states and blue states Röda och blå delstater i USA