Svenska Engelska
Ryuta Kawashima Ryuta Kawashima
Ryutaro Hashimoto Ryutaro Hashimoto
Ryutaro Nakamura Ryūtarō Nakamura
RZA RZA
RZD Russian Railways
Rzeszów Rzeszów
R·Type R·Type
Ráckeve Ráckeve
Rákóczy Rákóczi
räck horizontal bar
räck mig give me
räcka reach
Räcka -n Line
räcka efter reach for
räcka länge last a long time
räcka längre än outlive
räcka till suffice
räcka ut extend
räcka ut handen till extend one's hand to
räcka ut tungan stick out one's tongue
räcka över till hand (over to)
räcke baluster
räckhåll reach
räckte handed
räckvidd range
räd depredation
rädas fear
rädd afraid
rädd för afraid of
rädd om careful with
rädda deliver
rädda ansiktet save face
Rädda Barnen Save the Children
Rädda menige Ryan Saving Private Ryan
Rädda Willy Free Willy
räddande ängel deus ex machina
räddare savior
Räddaren i nöden The Catcher in the Rye
räddhågad afraid
räddning delivery
räddningsflotte raft
räddningslöst förlorat irretrievably lost
Räddningsraket Launch escape system
räddningssystem rescue system
räddningstjänst emergency service
Räddningsunionen Union of Salvation
räddningsutrustning survival kit
Räden i Dieppe Dieppe Raid
rädisa radish
rädsla funk
räffla groove
räfflad fluted
räfflorna grooves
räfsa rake
räka shrimp
räkenskap explanation
räkenskapsförare accountant
räkenskapsår financial year
räkna total
räkna bland rank among
räkna ett tal do a sum
räkna fel miscount
räkna ifrån deduct
räkna ihop figure up
räkna in calculate in
räkna med include
räkna ned count down
räkna om convert
räkna upp enumerate
räkna ut reckon
räknande calculation
räknare reckoner
räknas count
räknas bland rank among
räknebar uncountable
räknekonst arithmetic
räknekunnig numerate
räknemaskin calculator