Svenska Engelska
São Nicolau São Nicolau
São Paulo Santos
São Paulo FC São Paulo Futebol Clube
São Paulo-Congonhas flygplats Congonhas-São Paulo International Airport
São Paulo-Guarulhos Internationella flygplats São Paulo-Guarulhos International Airport
São Tomé São Tomé
São Tomé och Príncipe São Tomé and Príncipe
São Tomé och Príncipes flagga Flag of São Tomé and Príncipe
São Tomé och Príncipes fotbollslandslag São Tomé and Príncipe national football team
São Tomé och Príncipes statsvapen Coat of arms of São Tomé and Príncipe
Säby kommun Sæby
säck sack
säckfull sack
säckig baggy
säcklöpning sack race
säckpipa bagpipe
säckpipblåsare piper
säckpipor bagpiper
säckpipsblåsare piper
Säckstation Bus terminal
säckväv burlap
säd seed
sädes- seminal
sädesblåsa seminal vesicle
sädescell sperm cell
sädeskorn grain
sädesledare vas deferens
sädesrensare winower
sädesslag grain
sädesuttömning ejaculation
sädesvätska semen
sädesärla wagtail
sädgås bean goose
Säffle Säffle
Säffle kommun Säffle Municipality
Säg ja till livet The Stratton Story
säga show
säga att vi är kvitt call it quits
säga emot disagree
säga fel make a slip
säga ifrån sound off
säga igen repeat
säga ja till varandra say I will to one another
säga sig självt go without saying
säga sin mening speak out
säga till tell
säga upp denounce
sägen story
säger saying
säker wise
säker källa reliable source
säkerhet certainly
säkerhet mot arbetsskador occupational safety
säkerhets- precautionary
säkerhetsbälte harness
säkerhetskontroll security check
säkerhetskopia backup
säkerhetslås latch
säkerhetsmarginal clearance
säkerhetsnål safety pin
säkerhetspolis Federal Bureau of Investigation
Säkerhetspolisen Swedish Security Service
säkerhetsrisk security risk
säkerhetsskäl security reason
säkerhetssystem security system
säkerhetstjänst Security Service
säkerhetsvakt security guard
säkerhetsåtgärd security measure
säkerligen certainly
säkerställa ensure
säkerställer ensures
säkert certainly
säkra belay
säkra papper blue chips
Säkra perioder Fertility awareness
säkra sig mot safeguard against
säkrad fused
säkrat secured
säkring belaying