Svenska Engelska
Sölvesborg mellanvågsstation Sölvesborg medium wave transmitter
Sölvesborgs kommun Sölvesborg Municipality
söm seam
sömerska needlewoman
sömlös seamless
sömma seam
Sömmerda Sömmerda
sömmerska dressmaker
sömn slumber
sömn- soporific
sömnad sewing
sömnapné sleep apnea
sömnbesvär sleep disturbance
sömndrucken groggy
sömngång somnambulism
sömngångare somnambulist
sömngångerska somnambulist
sömnig groggy
sömnighet drowsiness
sömnlös sleepless
Sömnlös i Seattle Sleepless in Seattle
sömnlös kvinna insomniac
sömnlös man insomniac
sömnlöshet insomnia
sömnmedel opiate
Sömnparalys Sleep paralysis
sömnpiller sleeping pill
sömnsjuk lethargic
sömnsjuka sleeping sickness
sömntablett sleeping pill
sömntuta sleepyhead
sömsmån seam allowance
söndag Sunday
söndagsbilist Sunday driver
söndagsfirare på utflykt tripper
söndagsförare Sunday driver
söndagskläder Sunday best
söndagsskola Sunday school
sönder in pieces
Sönderborg Sønderborg
sönderbrytning break
sönderdela decompose
sönderdelas break up
sönderdelning disintegration
sönderfall decline
sönderfalla break up
sönderfallande decaying
Sönderfallsenergi Decay energy
Sönderfallskedja Decay chain
sönderfallsprodukt decay product
sönderfrätande corrosion
Sönderjylland Sønderjylland
söndermalning chewing
sönderslagen battered
sönderslaget gods breakage
sönderslita lacerate
söndersliten ragged
sönderslitning disruption
söndersmulad crumbled
söndertrasad tattered
söndervittra molder
söndra och härska divide and conquer
söndrig ragged
sörja deplore
sörja för look after
sörja över lament
sörjande bereaved
sörjig mushy
Sörnäs Sörnäinen
sörpla gobble
söt attractive
söta sweeten
sötad medicintillsats julep
sötande sweetening
sötare prettier
sötcitron citron
söthet beauty
sötis cutie
sötma sweetness
sötningsmedel sweetener
sötnos sweetheart
sötpotatis sweet potato
sötsak sweetmeat
sötsaker candy
sötsur sweet-and-sour
Sötsur sås Sweet and sour
sött sweetly
sött badvatten bathing freshwater
sötvatten freshwater
sötvattens- freshwater
sötvattensekosystem freshwater ecosystem
sötvattensorganism freshwater organism