Svenska Engelska
samba samba
sambal sambal
samband connection
sambandet mellan dos och respons dose-effect relationship
Sambandsflokkurin Union Party
sambo roommate
samboende roommate
Sambor II av Pommerellen Sambor II of Tczew
Samborombónviken Samborombón Bay
Sambre Sambre
Sambuca Pistoiese Sambuca Pistoiese
Samburu Samburu District
Samcheok Samcheok
Samdrup Jongkhar Samdrup Jongkhar District
same Sami
Same Deutz-Fahr Same Deutz-Fahr
Sameby Siida
Samedan Samedan
Samedräkt Gákti
Sameland Lapland
Samelandsbron Sami Bridge
Samer Sami people
Samer el Nahhal Samer el Nahhal
Samernas historia Sami history
Sameting Sami Parliaments
Sametinget Sami Parliament of Sweden
Samevolution Co-evolution
samexistens coexistence
samexistera coexist
samfund communion
samfälld joint
samfärdsel intercourse
samförstånd entente
Samhain Samhain
samhälle society
samhällelig communal
Samhällets olycksbarn Les Misérables
samhällsklättrare social climber
Samhällskritik Social criticism
samhällslära civics
samhällsomstörtare subversive
samhällsservice utility
samhällsvetenskap social science
samhörighetskänsla togetherness
Sami Al Jaber Sami Al-Jaber
Sami Al-Jaber Sami Al-Jaber
Sami Frashëri Sami Frashëri
Sami Hyypiä Sami Hyypiä
Sami Kapanen Sami Kapanen
Sami Keinänen Sami Keinänen
Sami Vänskä Sami Vänskä
Sami Wolking Sami Wolking
Samir Kassir Samir Kassir
Samira Said Samira Said
Samira Shahbandar Samira Shahbandar
samiska Saami
Samkhya Samkhya
samklang unison
samkväm party
samkönad same-sex
samkönat äktenskap gay marriage
samla gather
samla ihop raise
samla krafter brace oneself
samla på hög hoard
samla sig bakom rally behind
samlad cool
samlad uppmärksamhet concentration
samlag intercourse
samlag med minderårig statutory rape
samlagsställning sex position
samlar collects
samlare collector
Samlaren The Collector
Samlarkortspel Collectible card game
samlarobjekt collector's item
samlas unite
samlat accumulated
samlevnad coexistence
samling concourse
Samling för kongolesisk demokrati Congolese Rally for Democracy
Samling för Republiken Rally for the Republic
samlingar assemblies
Samlingsalbum Compilation album
samlingsband omnibus
Samlingspartiet National Coalition Party
samma same
samma gamla visa same old story
sammaledes likewise
sammanblanda mix
sammanblandning confusion
sammanbo live together
sammanboende cohabitation
sammanbrott breakdown
sammandra shorten
sammandrag compendium
sammandragande astringent
sammandragen abridged
sammandragning astringent