Svenska Engelska
Sizzla Sizzla
Siófok Siófok
SJ SJ
SJ AB SJ AB
sjabbig poor
sjabbighet dowdiness
Sjachrisabz Shahrisabz
Sjachty Shakhty
sjakal jackal
sjal shawl
sjalett kerchief
Sjali Shali
Sjamil Basajev Shamil Basayev
sjanghaja shanghai
sjappa make off
sjas shoo
sjaskig poor
sjaskighet obscurity
sjava shamble
sjavig shabby
Sjchara Shkhara
Sjenica Sjenica
Sjeremetievo Sheremetyevo
Sjeremetievo internationella flygplats Sheremetyevo International Airport
Sjerig-ool Oorzjak Sherig-ool Oorzhak
Sjeverni Velebit National Park Sjeverni Velebit
Sjipkapasset Shipka
Sjirak Shirak
Sjorer Shors
Sjota Rustaveli Shota Rustaveli
Sjtje ne vmerla Ukraina Shche ne vmerla Ukrainy
Sjtjelkuntjik The Nutcracker
sjtji shchi
Sjtjolkovo Shchyolkovo
sju seven
Sju bröder Seven Brothers
sju dödssynderna seven deadly sins
Sju hertigar Kind Hearts and Coronets
Sju sovare Seven Sleepers
Sju år i Tibet Seven Years in Tibet
sjua seven
Sjubb Raccoon
sjuda simmer
sjufaldig sevenfold
sjufaldigt sevenfold
sjuhundrafemtio seven hundred and fifty
sjuhörning heptagon
Sjuja Shuya
sjuk unsound
sjuka disease
sjuka-hussjukan sick building syndrome
sjukbesök visit to the patient
sjukbädd sickbed
sjukbår stretcher
sjukdom disorder
Sjukdom -en -ar Disease
sjukdomar affliction
sjukdomshistoria anamnesis
sjukdomsorsak disease cause
sjukersättning sickness benefit
sjukgymnast physiotherapist
sjukgymnastik physiotherapy
sjukhus clinic
Sjukhus -et Hospital
sjukhusavdelning infirmary
sjukhusavfall hospital waste
sjukhuskläder surgical gown
sjukhuskurator almoner
sjukhuspatient inpatient
sjukhussal ward
sjukhusvistelse hospitalization
sjukledighet sick leave
sjuklig unhealthy
sjuklig självupptagenhet egomania
sjuklighet morbidness
sjukligt fet fat
Sjukligt främlingshat Xenophobia
sjukling sick person
sjuklön sick pay
sjukrum sickroom
sjukskötare nurse
sjuksköterska nurse
sjuksäng sickbed
sjukvård nursing
sjukvårdsavfall hospital waste
sjukvårdsbiträde paramedic
Sjumen Shumen Province
Sjumerlja Shumerlya
Sjumilaskogen Hundred Acre Wood
sjumilastövlar seven-league boots
sjunde seventh
Sjunde generationens konsoler History of video game consoles
sjunde himlen seventh heaven
sjunde himmel cloud nine
sjunde klass seventh grade
Sjundedagsadventister Seventh-day Adventist Church
Sjundedagsadventisterna Seventh-day Adventist Church
Sjundeå Siuntio
Sjundeå järnvägsstation Siuntio railway station
sjunga perform
sjunga från bladet sight-read
sjunga högt sing loudly
sjunga ut sound off
Sjunga-sjunger-sjöng-sjungit Troll
sjungande singing
sjungit sung
sjunka decline