Svenska Engelska
Skara Brae Skara Brae
Skara domkyrka Skara Cathedral
Skara kommun Skara Municipality
Skara stift Diocese of Skara
Skaraborgs län Skaraborg County
skarabé scarab
skarp cool
skarp egg razor-edge
skarp kontrast stark contrast
skarp kritik stricture
skarp kurva dogleg
skarp lukt tang
skarp smak tang
skarphet shrillness
Skarpnäck Skarpnäck borough
skarprättare executioner
skarpsill sprat
skarpsinne brilliance
skarpsinnig perceptive
skarpsinnighet astuteness
skarpskytt marksman
skarpsynt eagle-eyed
skarpt glare
skarpt kritisera denounce
skarpt kritiserade denounced
skarpt tillrättavisa reprimand
skarpögd eagle-eyed
Skarsterlân Skarsterlân
skarv join
skarva ihop join
skarvapparat splicer
Skarvar Cormorant
skarvfågel cormorant
skarvskena fishplate
skarvsladd extension cord
skarvyxa adz
Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna
skata magpie
skatare Samothracian
skateboard skateboard
Skatepunk Skate punk
Skaterhockey Skater hockey
Skathi Skathi
Skatnäva Erodium cicutarium
Skator Pica
skatt tax
skatt på realisationsvinst capital gains tax
skatta treasure
skatta högt prize
skatte- fiscal
skattebetalare taxpayer
skatteflykt tax shelter
skattefri tax-free
skattefusk tax evasion
skatteindrivare tax collector
skattelagstiftning financial law
skatteparadis tax haven
skatteplanering tax avoidance
skattepliktig taxable
skattesats tax rate
skattesmitare tax evader
skattetröskel tax threshold
skattkammare treasury
Skattkammarplaneten Treasure Planet
Skattkammarön Treasure Island
skattkarta treasure map
skattkista treasure chest
skattmas tax collector
skattmästare treasurer
skattskyldig tributary
Skaun kommun Skaun
skava chafe
skava av chip
skava(nöta)av abrade
skavank defect