Svenska Engelska
Skellefteå flygplats Skellefteå Airport
Skellefteå kommun Skellefteå Municipality
Skelligöarna Skellig Islands
skelning strabismus
skelögd cockeyed
skelögdhet squint
sken semblance
sken- sham
skena bolt
skena iväg scamper
skenanfall feint
skenbar ostensible
Skenbar effekt AC power
skenbarhet speciousness
skenbart seemingly
skenben tibia
skenbild phantom
skendrabbning mock battle
skendränkning waterboarding
Skenet bedrar Keeping Up Appearances
skenfager specious
skenhelig double-faced
skenhelighet sanctimony
skenmanöver diversion
skenprocess mock trial
skenrättegång show trial
skenvälgörare barmecide
skepnad semblance
skepp vessel
Skepp till India land A Ship to India
skeppa ut ship off
Skeppar Clement Skipper Clement
skeppare boater
skepparhistoria yarn
Skeppet Argo Argo Navis
skeppning shipping
skepps- naval
skeppsbrott wreck
skeppsbruten castaway
skeppsbyggare shipbuilder
skeppsbygge shipbuilding
skeppsdocka dock
skeppsgosse cabin boy
Skeppsholmen Skeppsholmen
skeppskamrat shipmate
Skeppskatt Polydactyl cat
skeppsklarerare ship broker
skeppslast shipload
skeppsmaskinteknik marine engineering
skeppsmäklare ship broker
skeppsredare owner of a shipping company
Skeppssättning Stone ship
skeppsvarv dockyard
skeppsvrak shipwreck
skeppsägare shipowner
skepsis skepticism
skepticism skepticism
skeptiker skeptic
skeptisk distrustful
skeptiska skeptical
sketch sketch
SketchUp SketchUp
skev wry
skevningsroder aileron
skevroder aileron
skevsymmetrisk skew-symmetric
skevt obliquely
SKF SKF