Svenska Engelska
skiva record
Skivbolag Seal of quality
skivbroms disc brake
Skive kommun Skive municipality
skivfodral sleeve
skivling agaric
Skivlingar Agaricales
Skivmärke Seal of quality
Skivomslag Album cover
skivspelare record player
skivstång barbell
skivtallrik turntable
Skivvärlden Discworld
skivväxlare jukebox
Skjern kommun Skjern
Skjerns kommun Skjern
Skjervøy kommun Skjervøy
skjorta shirt
skjortblus shirt
skjortor shirts
skjorttyg shirting
skjul shed
skjuta shoot
skjuta bort pick off
skjuta fram project
skjuta från bakhåll snipe
skjuta från höften shoot from the hip
skjuta i höjden soar
skjuta ifrån push away
skjuta in interpolate
skjuta in sig på zero in on
skjuta iväg push away
skjuta ned shoot down
skjuta ned en efter en pick off
skjuta ner blow away
skjuta på delay
skjuta sig själv i foten shoot oneself in the foot
skjuta upp put off
skjuta ut project
skjuta över shift on to
skjuta över skulden på shift the blame onto
skjutande firing
skjutbana range
skjutbar shootable
skjutdörr sliding door
skjuter fires
skjutfönster sash window
skjutgalen trigger-happy
skjutglad trigger-happy
skjutit shot
skjutmått vernier caliper
skjutning shooting
skjutplattform barbette
skjutsa give a ride
skjutskicklighet marksmanship
skjutvapen gun
Skjåk kommun Skjåk
sklera sclera
skleros sclerosis
sko shoe
skoband shoelace
skoblock tree
skock pack
skocka sig flock
skockas gather
Skodje kommun Skodje
skodon footwear
skog wood
skogens ekologi forest ecology
skogens ekosystem forest ecosystem
skogig wooded
skogrik woody
Skogs-Ola Hard Haid Moe
skogsarbetare woodsman
skogsarbeterska logger
skogsavverkning deforestation
skogsbeklädd woody
skogsbo backwoodsman
skogsbrand forest fire
skogsbruk forestry
skogsbrukare forester
skogsbrukets miljöpåverkningar environmental impact of forestry
skogsbruksprodukt forest product
skogsbruksproduktion forest production
Skogsbröderna Forest Brothers
skogsbygd woodland
skogsdunge grove
skogsduva stock pigeon
skogsekonomi forestry economics
Skogselefant African Forest Elephant
Skogsfinnar Forest Finns
skogsförorening forest deterioration
skogsförstöring forest cover destruction
skogsglänta glade
Skogshare Mountain Hare
skogshuggare woodsman
skogshuggning cutting
skogshöns grouse
skogsindustri forest industry
Skogsklocka Campanula cervicaria
Skogsklöver Trifolium medium
Skogsknipprot Epipactis helleborine
skogskornell dogwood
Skogskyrkogård Munich Waldfriedhof
Skogskyrkogården Skogskyrkogården
skogskännedom woodcraft
skogsland woodland
skogslämmel wood lemming
Skogslönn Acer platanoides
skogsmurmeldjur groundhog
skogsmus field mouse
skogsmästare forester
Skogsnarv Moehringia trinervia
skogsnoppa wood cudweed
skogsnymf dryad
skogsnäring forestry
skogsodling afforestation
skogsplantering afforestation
skogspolitik forest policy
skogsren Finnish forest reindeer
skogsreservat forest reserve
skogsresurser forest resource
Skogsrået Huldra
skogsskadegörare forest pest
skogsskador forest damage
skogsskydd forest protection
skogsskövling deforestation
Skogssnäppa Green Sandpiper
skogssork bank vole
Skogssorkar Red-backed vole
Skogsstjärna Trientalis europaea
skogstomt bocage
Skogstry Lonicera xylosteum
skogsvaktare forester
skogsvana woodcraft
skogsvetare forester
skogsvetenskap forestry
Skogsvicker Vicia sylvatica
Skogsviol Viola riviniana
Skogsvisslare Dingy Skipper
skogsvård forestry
skogsvårdslag forestry law
skogsvårdslagstiftning forestry legislation
Skogsödla Viviparous lizard
skogvaktare ranger
skohorn shoehorn
skoj cheating
skoja swindle
skojade joked
skojare crook
skojig funny
Skoklosters slott Skokloster Castle
skokräm shoeshine
skola school
skolans återöppning start of the new school year
skolarbete schoolwork
Skolastik Scholasticism
skolastisk scholastic
skolavgift fees
skolavslutning commencement
skolbarn schoolchild
skolbuss school bus
skolbänk desk
skolexempel textexample
skolflicka schoolgirl
skolgång school attendance
skolgård playground
skolhus schoolhouse
skolk absenteeism
skolka shirk
skolkamrat schoolmate
skolkare shirker
skolkatalog yearbook
Skolklass Class
Skoll Skoll
Skolmassaker School shooting
Skolmat School dinner
skolmatt scholar's mate
skolning training
skolor schools
Skolpeng School voucher
skolpliktig of school age
skolpojke schoolboy
skolresa school trip
skolsal classroom
skoltsamiska Skolt Sami
skoluniform school uniform
skolväska school bag
skoläst last
skolår school year
skolös shoeless
skomakare shoemaker
skomakares läst last
skomakerska shoemaker
skona spare
skonare schooner
skonert schooner
Skonertskepp barquentine
skoningslös pitiless
skonsam forbearing
Skonto FC Skonto FC
skopa ladle
skopa ut scoop out
Skopas Scopas
Skopelos Skopelos
Skophuvudhaj Scoophead
Skopje Skopje
skoposteori Skopos theory
skoputsare bootblack
skor footwear
Skordisker Scordisci
skorem bootlace
skorpa biscuit
skorpa på sår scab on a wound
Skorpion Scorpio
Skorpionen Scorpio
Skorpionens förbannelse The Curse of the Jade Scorpion
Skorpioner Scorpion
Skorpionsländor Panorpidae
Skorpionspindlar Solifugae
skorrande harsh
skorsten stack
skorstensfejare sweep
skorstenshöjd chimney height
skorstenspipa chimney pot
skorv tub
skorvig scurfy
skosnöre lace
Skostorlek Shoe size
skosula sole
skot sheet
skoter scooter
Skoträd Shoe tossing
skotsk Scottish
Skotsk gäliska Scottish Gaelic
skotsk hackkorv haggis
skotsk hjorthund Scottish Deerhound
skotsk nyårsafton hogmanay
Skotsk självständighet Scottish independence
Skotsk uradel Scottish clan
skotsk whisky Scotch
Skotska Scottish
Skotska frihetskriget Wars of Scottish Independence
Skotska högländerna Highlands
Skotska kyrkan Church of Scotland
Skotska parlamentet Scottish Parliament
skotskrutigt tyg tartan
skotstek sheet bend
skott sprout
Skott -et Ball
skotta shovel
skottavla mark
skottdag leapday
Skottdramat på Dawson College Dawson College shooting
skotte Scot
Skotten i Sarajevo Assassination of Archduke Franz Ferdinand
skottglugg loophole
Skottklocka Shot clock
skottkärra barrow
Skottland Scotland
Skottlands flagga Flag of Scotland
Skottlands herrlandslag i fotboll Scotland national football team
Skottlands herrlandslag i rugby union Scotland national rugby union team
Skottlands historia History of Scotland
Skottlands nationalsång National anthem of Scotland
Skottlands regioner Regions and districts of Scotland
Skottlands statsvapen Royal coat of arms of Scotland
Skottlands ståthållarskap Lieutenancy areas of Scotland
skottskog coppice
skottspole shuttle
skottsäker bulletproof
skottsäker väst bulletproof vest
skottsår wound
skottår leap year
Skovbo kommun Skovbo municipality
skovel shovel
skovel full shovelful
Skovelhuvad hammarhaj Bonnethead
skral piffling
skraltig scrawny
skramla rattle
skramlande rattling
skrammel rattle
skranglig scrawny
skrank barrier
Skrank -et Bar
skrapa scrape
skrapa av scrape off
skrapa ihop drum up
skrapa ut scrape out
skrapar scrapes
Skrapar distrikt Skrapar District
skraplott scratch card
skrapning scrape
skrapsår scrape
skratt laughter
Skratt -et Laughter
skratta laugh
skratta skrockande chortle
skratta åt deride
skrattande laughing
skrattar laughs
skrattfågel kookaburra
skrattgrop dimple
skrattmås black-headed gull
skrattretande absurd
skrattsalva salvo of laughter
skrattspegel distorting mirror
skred avalanche
skrek screamed
skrev crotch
skreva crevice
skrevar straddles
skri squeal
skria squeal
skribent writer
skrida stride
skridsko skate
Skridsko -n -r Comb
skridskobana ice rink
skridskosport speed skating
skridskoåkare skater
skridskoåkerska skater
skridskoåkning skating
Skriet The Scream
Skriet från vildmarken The Call of the Wild
skrift publication
Skriften Scripture
skriftermål shrift
skriftlig written
skriftlig kungörelse notice
skriftligen överlåta sign over
skriftligt bemyndigande authorization
skriftlärd scribe
skriftrulle scroll
skriftsamling corpus
skriftspråk written language
skriftspråklig bookish
skriftställare writer
skriftställeri writing
skrik call
skrika call
skrika gällt squawk
skrika som en stucken gris squeal like a stuck pig
Skrika-skriker-skrek-skrikit Sing out
skrikande shouting
skrikig flashy
skrikighet stridency
skriknattskärra whippoorwill
skrin box
skrinlägga pigeonhole
skriptorium scriptorium
skriptspråk scripting language
skritt footpace
skriv om retype
skriva type
skriva av copy
skriva av efter copy from
skriva brev write
skriva efter write off for
skriva enligt touchmetoden touch-type
skriva fel mistype
skriva in sig sign in
skriva in sig vid universitet matriculate
skriva med bindestreck hyphenate
skriva med stor bokstav capitalize
skriva med tryckstil print
skriva ned take down
skriva ner write up
skriva om write up
skriva på endorse
skriva på maskin type
skriva rent write out
skriva under underwrite
skriva upp take down
skriva ut print
skriva ut sig sign out
skriva över sign over
Skriva-skriver-skrev-skrivit Pen
skrivande writing
skrivare printer
skrivblock tablet
skrivbok notebook
skrivbord desk
Skrivbord -et Desk
skrivbordsarbete paperwork
skrivbordsbakgrund wallpaper
skrivbordsbild wallpaper
Skrivbordsmiljö Desk
skrivbordsstudie desk study
skrivdon writing materials
skrivelse letter
skriven written
skriven lag statute law
skriver writing
skriveri writing
skriverier lucubrition
skrivetui dispatch-case
skrivfel slink of the pen
skrivhjul daisy wheel
skrivits originated
skrivkonst penmanship
skrivkramp writer's block
skrivmaskin typewriter
Skrivmaskin -en -er Typewriter
skrivmaskinist typist
skrivmaterial writing materials
skrivpapper stationery
skrivpapper i folioformat foolscap
skrivplatta clipboard
skrivskydd write-protection
skrivstil hand-writing
skrivtavla blackboard
skrivvakt monitor
skrock superstition
skrocka cluck
skrockande clucking
skrockful superstitious
skrofler scrofula
skrot scrap
skrot och korn mettle
skrota ditch
skrota ned scrap
skrota ner trash
skrothög scrap heap
skrotum scrotum
skrotupplag scrapyard
skrov hull
skrov på fartyg hull on a ship
skrovlig gruff
skrubb storage room
skrubba swab
skrubba ren scour
skrubbande scrubbing
skrubbskädda flounder
skrubbsår scrape
skrud garb
skrumpen shrunken
Skrumplever Cirrhosis
skrumpna shrink
skrupel qualm
skrupelfri unscrupulous
skrupler compunction
skruv screw
skruva screw
skruva av turn off
Skruva den som Beckham Bend It Like Beckham
skruva ner turn down
skruva sig fidget
skruva upp turn up
skruvad twisted
skruvade screwed
skruvar screws
skruvformig helical
skruvgänga screw thread
skruvkapsyl screw top
skruvkork screw cap
skruvlock top
skruvmejsel screw driver
skruvnyckel wrench
skruvpenna propelling pencil
skruvstäd vice
skruvtving clamp
skrymmande large
skrymtare hypocrite
skrynkelfri uncrushable
skrynkla crease
skrynkla ihop sig shrivel
skrynkla sig crease
skrynkla till rumple
skrynklig wrinkled
skryt boast
skryta brag
skrytande bragging
skrytare boaster
skryter brags
skrytlisa blowhard
skrytmåns know-it-all
skryträttigheter bragging rights
skrytsam braggart
skrytsamhet boastfulness
skrytsamt ostentation
skräck dread
skräckfilm horror film
skräckinjagande awful
Skräcknatten Fright Night
Skräckrock Shock rock
skräckslagen horrified
skräckvälde terror
skräcködla dinosaur
skräddar- sartorial
skräddare dressmaker
Skräddaren i Panama The Tailor of Panama
skräddarsy tailor
skräddarsydd custom-made
skrädderi tailoring
Skrälingar Skræling
skräll clash
skrälla blare
skrämbild nightmare
skrämma scare off
skrämma iväg frighten off
skrämma någon scare someone
skrämma någon från vettet scare the wits out of someone
skrämma upp startle
skrämmande appalling
skrämsel fright
skrän hoot
skräna shout
skränfock blusterer
skränig blatant
skräp waste
skräp- worthless
skräpa ner clutter
skräphög rubbish-heap
skräpig untidy
skräpkammare lumber-room
skräpmat junk food
Skräppor Rumex
Skräppost Spam
Skräppostfilter E-mail filtering
Skräpvetenskap Junk science
skrävel boasting
skrävla brag
skrävlande braggart
skrävlare know-it-all
skrå guild
skråla squall
skråma scratch
skrån guilds
Skråväsen Guild
skröplig infirm
skröplighet frailty
skuffa undan jostle
skugga hatch
skuggad shaded
skuggande shadowy
skuggig shadowy
skuggning hatching
skuggning med korsstreck cross-hatching
Skuggor från det förflutna Ghosts of Mississippi
skuggspel galanty show
Skuggstork Hammerkop
Skuggvarelser Shadow people
skuld blame
skuldbetalning debt service
skulder liability
skulderblad shoulder blade
skuldförbindelse iou
skuldkänsla guilt
skuldra shoulder
skuldsatt indebted
skuldsedel note
Skule Bårdsson Skule Bårdsson
Skuleskogen Skuleskogen
skull sake
Skull and Bones Skull and Bones
skulle loft
skulle ha would have
skulle inte wouldn't
skulor wash
skulptera sculpture
skulptris carver
skulptur sculpture
skulptural sculptural
skulpturer statuary
skulptut sculpture
skulptör carver
skum scum
skumbad bubble bath
skumbildande medel foaming agent
skumgummi foam rubber
skumhet duskiness
skumma skim
skumma av skim off
skummande sparkling
skummig frothy
skummjölk skimmed milk
skumpande bumping
skumplast foamed plastic
skumrask twilight
skumslev skimmer
skumögd purblind
skunk skunk
Skunk works Skunk works
skur burst
skur av ovett flood of abuse
skura swab
skuras scrub
skurborste scrub brush
skurhänder dishpan hands
skurk rascal
skurkaktig roguish
skurkaktighet roguery
skurkaktigt scoundrelly
skurkstat rogue state
skurkstreck skulduggery
skurnylon scourer
skurtrasa rag