Svenska Engelska
sky cloud
Sky Captain and The World of Tomorrow Sky Captain and the World of Tomorrow
Sky News Sky News
sky undan avoid
skydd cover
skydd av bergslandskap mountain protection
skydd av biotoper biotope protection
skydd av den industriella äganderätten industrial property right
skydd av naturområde natural areas protection
skydd av naturresurser natural resource conservation
skydd av resurser resource conservation
skydd av äganderätt property protection
skydd från grannar protection from neighbours
skydd mot buller noise protection
skydd mot översvämningar flood protection
skydda secure
skydda mot keep from
skydda sig mot safeguard against
skyddad covered
Skyddad ursprungsbeteckning Protected designation of origin
skyddade arter protected species
skyddande protective
skyddande förklädnad mimicry
skyddande överdrag protective covering
skyddar protects
skyddat dricksvattenområde drinking water protection area
skyddat flodmynningsområde estuarine conservation area
skyddat landskap landscape protection area
skydds- protective
skyddsanordning guard
skyddsglasögon goggles
skyddshelgon patron saint
skyddshäkte protective custody
skyddskonsulent probation officer
Skyddskåren White Guard
skyddsling ward
skyddsmedel preservative
skyddsmur bulwark
skyddsmur mot havet seawall
skyddsområde protected area
skyddsomslag jacket
skyddspatron patron saint
skyddsplåt shield
Skyddspolisen Suojelupoliisi
skyddspolitik conservation policy
skyddsrock work coat
skyddsrum air-raid shelter
skyddssystem protection system
skyddstillsyn probation
skyddsvall bulwark
Skyddsväst Ballistic vest
skyddsängel guardian angel
skyddsåtgärd protective measure
skyddsåtgärder safety measure
skydrag waterspout
Skye Skye
SkyEurope SkyEurope
skyfall downpour
skyffel hoe
skyffla hoe
skyffla upp shovel up
skyffling excavation
Skyfos Skyphos
skygg timid
skygga shy
skygghet shyness
skygglapp blinker
skygglappar blinkers
skyhög sky-high
skyla cover
skyla över hush up
Skylab Skylab
skyldig bound
skyldig till bigami bigamous
skyldig till incest incestuous
skyldighet obligation
skyldigheter obligations
Skyliners Frankfurt Deutsche Bank Skyliners
skylla blame
skylla på blame
skyllerkur sentry-box
skylt sign
skylta display
skylta med show
skyltdocka dummy
skyltfönster shop window
Skyltfönster -ret Window
skymf offense
skymfa insult
skymflig opprobrious
skymford vituperation
skymma cover
skymning dusk
skymt glimpse
skymta catch sight of
skymta fram loom
skynda hurry
skynda dig! chop-chop
skynda på! chop-chop
skynda sig rush