Svenska Engelska
Sly Raccoon Sly Cooper and the Thievius Raccoonus
slyna hussy
slyngel rascal
slyngelaktig ill-mannered
släcka turn off
släcka törst slake
släckt extinct
släde sled
slägga maul
släkregister pedigree
släkt family
släkt- generic
släkte genus
Släkten är värst Meet the Parents
släktfejd feud
släkting relation
släktingar kith
släktingar genom giftermål in-laws
släktklenod heirloom
släktled generation
släktskap affinity
Släktskapsselektion Kin selection
släktträd family tree
slända spindle
slända på spinnrock distaff
släng dash
slänga dump
slänga ned slam down
slänga upp fling open
slängkappa cape
slängnick diving header
släntra ramble
släntra omkring maunder
släntrande ambling
släp train
släpa trail
släpa (på) lug
släpa i väta daggle
släpa iväg drag away
släpa med drag along
släpa på lug
släpa sig fram plod
släpande hauling
släpande gång shuffle
släpig shuffling
släpigt tal drawl
släpigt uttal drawl
släpnät trawl
släppa let off
släppa av let off
släppa igenom let through
släppa in admit
släppa loss hunden på någon unleash on someone
släppa loss sin ilska på unleash one's anger upon
släppa lös release
släppa lös hunden på någon unleash on someone
släppa lös på unleash upon
släppa lös sin ilska på unleash one's anger upon
släppa med en duns plunk
släppa ned lower
släppa ner let down
släppa på slacken
släppa ur deflate
släppa ut release
släppa ut luften deflate
släppande releasing
släpper drops
släpphänt lax
Släpspänne Ribbon bar
släpvagn trailer
slät slick
släta till slick
släta ut smooth away
släta över smooth out
slätrakad close-shaven
Slätrocka Common skate
slätstruken undistinguished
slätt plain
slättinvånare plainsman
slätvar brill
slå trounce