Svenska Engelska
Sly Raccoon Sly Cooper and the Thievius Raccoonus
slyna hussy
slyngel rascal
slyngelaktig ill-mannered
släcka turn off
släcka törst slake
släckt extinct
släde sled
slägga maul
släkregister pedigree
släkt family
släkt- generic
släkte genus
Släkten är värst Meet the Parents
släktfejd feud
släkting relation
släktingar kith
släktingar genom giftermål in-laws
släktklenod heirloom
släktled generation
släktskap affinity
Släktskapsselektion Kin selection
släktträd family tree
slända spindle
slända på spinnrock distaff
släng dash
slänga dump
slänga ned slam down
slänga upp fling open
slängkappa cape
slängnick diving header
släntra ramble
släntra omkring maunder
släntrande ambling
släp train
släpa trail
släpa (på) lug
släpa i väta daggle
släpa iväg drag away
släpa med drag along
släpa på lug
släpa sig fram plod
släpande hauling
släpande gång shuffle
släpig shuffling
släpigt tal drawl
släpigt uttal drawl
släpnät trawl
släppa let off
släppa av let off
släppa igenom let through
släppa in admit
släppa loss hunden på någon unleash on someone
släppa loss sin ilska på unleash one's anger upon
släppa lös release
släppa lös hunden på någon unleash on someone
släppa lös på unleash upon
släppa lös sin ilska på unleash one's anger upon
släppa med en duns plunk
släppa ned lower
släppa ner let down
släppa på slacken
släppa ur deflate
släppa ut release
släppa ut luften deflate
släppande releasing
släpper drops
släpphänt lax
Släpspänne Ribbon bar
släpvagn trailer
slät slick
släta till slick
släta ut smooth away
släta över smooth out
slätrakad close-shaven
Slätrocka Common skate
slätstruken undistinguished
slätt plain
slättinvånare plainsman
slätvar brill
slå trounce
slå av turn off
slå av en bit chip
slå av på knock off
slå bro över bridge
slå dank goof
slå en kullerbytta tumble
slå en rem om strap down
slå gul och blå bruising
slå hål i punch
slå i hammer in
slå i bitar smash
slå i sig cram on
slå igen shut down
slå ihjäl slaughter
slå ihop conflate
slå illa ut turn out badly
slå in wrap up
slå in i presentpapper gift wrap
slå läger camp
slå med flutter
slå med häpnad amaze
slå med knytnävarna pommel
slå ned drive
slå ned på swoop
slå ner på pounce on
Slå nollan till polisen Dial M for Murder
slå någon medvetslös knock somebody out
slå på flykten rout
slå rekord break the record
slå rot root
slå runt whoopee
slå samman merge
slå sig injure oneself
slå sig ihop join
slå sig på affärer go into business
slå sig samman join
slå sig till ro settle down
slå slint miscarry
slå sönder smash
slå till strike
slå till reträtt beat back
slå tillbaka repel
slå upp break off
slå ut open
slå vad wager
slå väl ut come through
slå över switch over
slående beating
slående argument corker
slån blackthorn
slånbär sloe
slår beats
slår vad bet
slåss fight
slåss med näbbar och klor fight tooth and nail
slåtter mowing
Slåtterblomma Parnassia palustris
slåtterkarl haymaker
slåtterkvinna mower
slåttermasin mower
slåttermaskin mower
slåttersträng swathe
Slættaratindur Slættaratindur
slö groggy
slöa slack
slödder mob
slöfock slacker
Slöfus McFjäs Rumpus McFowl
slöhet spend
slöja shroud
slöjd shop
slök gulped
slösa waste
slösa bort waste
slösa med waste
slösaktig profligate
slösaktighet improvidence
slösande waste
slösare spender
slöseri waste
slöserska waster
Slăntjev Brjag Sunny Beach
SM SM
SM Caen SM Caen
SM-finalen i bandy Swedish bandy champions
SMA SMA connector
smack smack