Svenska Engelska
socialisera socialize
socialisering nationalisation
socialism collectivism
Socialism med kinesiska särdrag Socialism with Chinese characteristics
socialist socialist
Socialist Party of America Socialist Party of America
Socialist Workers Party Socialist Workers Party
Socialistinternationalen Socialist International
socialistisk socialist
Socialistisk Arbejderparti Socialist Workers Party
Socialistisk feminism Socialist feminism
Socialistisk revolution Communist revolution
Socialistiska federationen Jugoslavien Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Socialistiska federativa republiken Jugoslavien Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Socialistiska partiet Socialist Party
socialistländerna Second World
Socialistpartiet Socialist Party
Socialistrevolutionära partiet Socialist-Revolutionary Party
socialklass social class
Socialkonservatism Social conservatism
Socialliberalism Social liberalism
socialpsykologi social psychology
socialt beteende social behaviour
socialt klimat social climate
socialt skydd social protection
socialt uppförande social behavior
socialundersökning social survey
socialvård social work
Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras
Societas Sanctæ Birgittæ Societas Sanctae Birgittae
societet gentry
societetslejon socialite
Society for Creative Anachronism Society for Creative Anachronism
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
Society of Automotive Engineers Society of Automotive Engineers
Socinianism Socinianism
socioekonomisk socioeconomic
socioekonomiska aspekter av bosättningar socioeconomic aspect of human settlements
sociogram sociogram
sociolingvistik sociolinguistics
sociolog sociologist
sociologi sociology
sociologisk sociological
sociopat sociopath
socitet society
Société Générale Société Générale
socka sock
sockel plinth
socken parish
socken- parochial
Sockenbacka distrikt Pitäjänmäki
Sockenbacka järnvägsstation Pitäjänmäki railway station
socker sugar
Sockeralkohol Sugar alcohol
sockerbagare confectioner
sockerbeta sugar beet
sockerbetor sugar-beets
sockerbit sugar cube
sockerbitklimp lump
Sockerdricka Lemonade
sockerfri sugar-free
Sockerglas Sugar glass
sockerglasyr fondant
sockerhaltig saccharine
sockerkaka sponge cake
sockerlag syrup