Svenska Engelska
Speedy Gonzales Speedy Gonzales
spefull quizzical
spegel mirror
spegel- reflecting
spegelbild reflection
Spegelneuron Mirror neuron
Spegelreflexkamera Single-lens reflex camera
spegelskrift mirror writing
spegla sig look at oneself in the glass
speja spy
Spejaren The Sentinel
spektakel spectacle
spektakulär spectacular
spektakulära spectacular
spektakulärt framåtsteg quantum leap
spektral spectral
Spektralsatsen Spectral theorem
Spektraltyp Spectral types
spektrograf spectrograph
spektroskop spectroscope
spektroskopi spectroscopy
spektrum spectrum
Spektrumeffektivitet Spectral efficiency
spekulant prospect
spekulation speculation
spekulationer guesswork
Spekulatius Speculaas
spekulativ speculative
spekulera speculate
spel play
spel bakom kulisserna wirepulling
spela act
spela av play back
spela biljard play billiards
spela bort gamble away
spela bowling bowl
spela dam play checkers
spela dubbelspel cheat
spela en betydande roll feature
spela från bladet sight-read
Spela för mig Make Mine Music
spela hockey play ice hockey
spela huvudrollen be featured
spela in produce
spela in i förväg prerecord
spela in på band tape
spela ishockey play ice hockey
spela kort play cards
spela kula play marbles
spela landhockey play hockey
spela med dubbelgrepp double-stop
spela oavgjort med tie with
spela pajas clown
spela på finger
spela schack play chess
spela sjuk malinger
spela slutspelsmatch play off
spela tennis play tennis
spela trumf trump
spela tärning dice
spela under täcket collude
spela ut outplay
spela ut mot varandra play off
spela över overact
spelade acted
spelande gambling
spelar playing
Spelaragent Sports agent
spelare player
Spelaren The Gambler
spelautomat slot
spelbar playable
spelbarhet playability
Spelberoende Problem gambling
speldosa music box
speleolog speleologist
speleologi speleology
spelerska player
Spelets regler The Rules of the Game
spelevink scapegrace
Spelfilm Full length film
spelhåla gamblingden
spelifiering gamification
spelinstruktion gameinstruction
Spelkassett Cartridge
spelkonsol video game console
Spelkontroll Game controller
Spelkonvent Gaming convention
spelkort card
Spelkortsmysteriet The Solitaire Mystery
spelkula marble
Spelledarperson Non-player character
spelliknande game-like
Spelman på taket Fiddler on the Roof
Spelmansmusik Polska
spelmark chip
Spelmotor Game engine
spelning från blad sight-reading
spelplan programme
Spelprogrammering Game programming
spelrum leeway
spelskulder gamblingdebts
spelsätt acting
spelt spelt
speltaktik gamesmanship
Spelteori Game theory
speltid play time
spelväljare game-selector
Spelvärld Campaign setting
spenat spinach
Spencer County Spencer County
Spencer Elden Spencer Elden
Spencer Tracy Spencer Tracy
Spencer Tunick Spencer Tunick