Svenska Engelska
sputum sputum
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching
spy vomit
Spy Game Spy Game
Spy Hard Spy Hard
Spy Kids Spy Kids
spy ut spew out
spya vomit
Spydeberg kommun Spydeberg
Spyder Spyder
spydig nasty
spydighet quip
spydlig ironical
spyfluga bluebottle
Spyker Spyker Cars
Spyridon Louis Spiridon Louis
SpySheriff SpySheriff
spä thin
spä ut dilute
späck lard
Späck -et Salò
späcka lard
späckad abounding
späckhuggare orc
späcklig speckled
späd slim
späda ut dilute
spädbarn baby
spädbarndom babyhood
spädgris piglet
spädhet delicacy
spänd tight
spänd lina tightrope
spänna strain
spänna fast clamp
spänna på sig strap on
spänna upp unbuckle
spänna ut spread out
spänna över span
spännande thrilling
spännande upplevelse thrill
spännare straining
spännas tense
spänne buckle
Spännfjäder Spring
spänning strain
spänningssökare thrill-seeker
spänslig vigorous
spänstig athletic
spänt förhållande strain
spänt uppmärksam intent
spärr barrier
spärra block up
spärra av cordon off
spärra in confine
spärrad constrained
spärrar constraints
Spärrballong Barrage balloon
spärreld barrage
spärrhake ratchet
spärrhjul ratchet
spärrskikt boundary layer
spätta plaice
Spätzle Spätzle
spå augur
spådom prediction
spådomskonst fortune-telling
Spåkbruk Language
spåkvinna fortune-teller
spåman fortune-teller
spån chip
spånadsväxt textile plant
Spånga-Tensta Spånga-Tensta borough
spånplatta chipboard
spår mark
Spår -et Mark
spåra trace
spåra tillbaka till trace back to
spåra upp trace
spåra ur derail
spårande tracking
spårelement trace element
spårhund tail
spårljusprojektil tracer
spårlöst without a trace
spårlöst försvinna disappear without a trace
Spårlöst försvunnen The Vanishing
Spårtaxi Personal rapid transit
spårvagn trolley
Spårvagn -en -ar Tram
spårvagnsförare streetcar driver
spårvagnshållplats tram stop
spårvagnsspår tram lines
Spårvagnstrafik i Stockholm Stockholms Spårvägar
spårväg tramway
spårvägsskena streetcar line
spö rod
spöa destroy
spök- spectral
spöka haunt
spökbild ghost
spökboll dodgeball
spökdjur tarsier
spöke bugbear
Spöken i Harry Potter Hogwarts ghosts
Spöket på Canterville The Canterville Ghost
spökhistoria ghost story
spökhus haunted house
Spökliftare Vanishing hitchhiker
spöklik gaunt
Spökplumpen Phantom Blot
Spökraket Ghost rockets
spökskrivare ghostwriter
spökstad ghost town
Spökstation Ghost station
spöktimme witching hour
spöktåg ghost train
spöregna rain cats and dogs
spörja ask
spörjning question
spörsmål issue
Spøttrups kommun Spøttrup municipality
SQL SQL
SQL-injektion SQL injection