Svenska Engelska
sputum sputum
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching
spy vomit
Spy Game Spy Game
Spy Hard Spy Hard
Spy Kids Spy Kids
spy ut spew out
spya vomit
Spydeberg kommun Spydeberg
Spyder Spyder
spydig nasty
spydighet quip
spydlig ironical
spyfluga bluebottle
Spyker Spyker Cars
Spyridon Louis Spiridon Louis
SpySheriff SpySheriff
spä thin
spä ut dilute
späck lard
Späck -et Salò
späcka lard
späckad abounding
späckhuggare orc
späcklig speckled
späd slim
späda ut dilute
spädbarn baby
spädbarndom babyhood
spädgris piglet
spädhet delicacy
spänd tight
spänd lina tightrope
spänna strain
spänna fast clamp
spänna på sig strap on
spänna upp unbuckle
spänna ut spread out
spänna över span
spännande thrilling
spännande upplevelse thrill
spännare straining
spännas tense
spänne buckle
Spännfjäder Spring
spänning strain
spänningssökare thrill-seeker
spänslig vigorous
spänstig athletic
spänt förhållande strain
spänt uppmärksam intent
spärr barrier
spärra block up
spärra av cordon off
spärra in confine
spärrad constrained
spärrar constraints
Spärrballong Barrage balloon
spärreld barrage
spärrhake ratchet
spärrhjul ratchet
spärrskikt boundary layer
spätta plaice
Spätzle Spätzle
spå augur
spådom prediction
spådomskonst fortune-telling
Spåkbruk Language
spåkvinna fortune-teller
spåman fortune-teller
spån chip
spånadsväxt textile plant
Spånga-Tensta Spånga-Tensta borough
spånplatta chipboard
spår mark
Spår -et Mark
spåra trace