Svenska Engelska
Stirling Stirling
Stirling Moss Stirling Moss
Stirlingmotor Stirling engine
Stirlingtal Stirling number
stirra pore
stirra på stare at
stirra ögonen ur sig pop out
stirrande fixed
stirrande blick stare
Stjepan Filipović Stjepan Filipović
Stjepan Mesić Stjepan Mesić
Stjepan Radić Stjepan Radić
stjäla run away with
stjälk stalk
stjälkad stalked
stjälpa upset
stjälpa av dump
stjälpa i sig gulp down
stjälpa omkull overture
stjärn- astral
stjärna whizz
stjärnanis star anise
Stjärnastrar Eurybia
stjärnbaneret Star-Spangled Banner
stjärnbelyst starlit
stjärnbeströdd starred
stjärnbild constellation
stjärnfall meteor
Stjärnflocka Great Masterwort
Stjärnflottan Starfleet
stjärnfrukt star fruit
Stjärnhimmel Celestial sphere
stjärnhop star cluster
Stjärnkaktusar Harrisia
Stjärnkammaren Star Chamber
stjärnkarta star chart
Stjärnkatalog Star catalogue
stjärnklar starry
Stjärnkunskap Astronomy
stjärnljus starlight
stjärnlös starless
Stjärnor utan hjärnor Jay and Silent Bob Strike Back
stjärnornas krig star wars
Stjärnornas Krig - Rollspelet Star Wars
stjärnskott shooting star
stjärnspäckad star-studded
stjärnstatus stardom
Stjärnsystemet Star system
stjärntecken sign of the Zodiac
stjärntydare astrologer
stjärt tail
stjärt- caudal
stjärtfena tailfin
stjärtgosse nancy-boy
Stjärtgroddjur Salamander
Stjärtlösa groddjur Frog
Stjärtmesar Aegithalidae
stjärtskåra butt crack
Stjørdal kommun Stjørdal
STL Standard Template Library
sto mare
Stoa Stoa
stock log