Svenska Engelska
Storfinland Greater Finland
Storfjord kommun Storfjord
Storfors kommun Storfors Municipality
Storfurstendömet Finland Grand Duchy of Finland
Storfurstinnan Anastasia Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia
Storfurstinnan Maria Grand Duchess Maria Nikolaevna of Russia
Storfurstinnan Olga Grand Duchess Olga Nikolaevna of Russia
Storfurstinnan Tatiana Grand Duchess Tatiana Nikolaevna of Russia
storföretag big business
storgubbe important person
Storgöteborg Metropolitan Gothenburg
Storheikkilä Iso-Heikkilä
storhertigdöme grand duchy
Storhertigdömet Warszawa Duchy of Warsaw
storhet amplitude
storhetsvansinne megalomania
storhjärna cerebrum
storhjärnan cerebrum
storhjärnsbark cerebral cortex
stork stork
Storkanonisk ensemble Grand canonical ensemble
Storkar Stork
Storkfåglar Ciconiiformes
Storklas och Lillklas Mutt and Jeff
storkommun county
Storkräftor Malacostraca
Storkyrkan Storkyrkan
Storkyro Isokyrö
storlabb great skua
storlek magnitude
storleksförhållande proportion
Storleksordningar för tryck Orders of magnitude
storleksändra resize
storleksändrade sized
storlom loon
Storlondon Greater London
storm storm
storm i ett vattenglas tempest in a teapot
Storm of the Century Storm of the Century
Storm Thorgerson Storm Thorgerson
Storm över Ryssland Alexander Nevsky
storma bluster
storma fram dash away
storma med stormstegar escalade
stormagad big-bellied
Stormaktstiden Swedish Empire
Stormalmö Greater Malmö
stormande succé roaring success
stormarknad supermarket
stormast mainmast
Stormblåst MMV Stormblåst MMV
stormby squall
Stormen The Tempest
Stormen och vreden The Sound and the Fury
stormens öga eye of the storm
stormfågel fulmar
Stormfåglar Procellariidae
stormhatt aconite
Stormhattar Aconitum
stormig wild
stormklocka tocsin
stormlucka deadlight
stormmoln storm cloud
stormstrge scaling ladder
stormsvala storm petrel
Stormsvalor Storm-petrel
Stormtrooper Imperial stormtrooper
Stormtroopers of Death Stormtroopers of Death
Stormtruppseffekten Stormtrooper effect