Svenska Engelska
struktur structure
Strukturalism Structuralism
strukturell structural
strukturell arbetslöshet structural unemployment
strukturera structure
strukturerad structured
strukturerat structured
struma goiter
Strumica Strumica
strumpa sock
strumpbyxor panty hose
strumpeband garter
Strumpebandsorden Order of the Garter
strumpor hosiery
strumpsticka knitting needle
strunt garbage
strunt i det never mind
strunt- footling
strunta i disregard
struntförnäm genteel
struntprat rubbish
struntsak bauble
struntsumma peanuts
strup- throaty
strupe throat
strupgrepp stranglehold
struphuvud larynx
strupkatarr laryngitis
struplock epiglottis
Strupsång Overtone singing
strut cone
struts ostrich
Strutsfåglar Ratite
strutspolitik ostrich policy
struva fritter
Struves meridianbåge Struve Geodetic Arc
stryk beating
stryka press
stryka fram över skim
stryka från strike off
stryka förbi brush past
stryka genom cross out
stryka kläder iron clothes
stryka med be on the decline
stryka omkring prowl about
stryka på put on
stryka ut remove
stryka över skim
strykbräda ironing board
strykfri drip-dry
strykgosse whipping boy
strykjärn iron
stryknin strychnine
strykning cancellation
strykning med handen stroke
strykpojke underdog
Stryn kommun Stryn
strypa scrag
strypning strangulation
sträcka stretch
Sträcka -n Distance
sträcka på sig stretch
sträcka sig stretch
sträcka ut extend
sträcka ut sig stretch out
sträckande stretching
sträcker stretches
sträckning strain
sträng chord
stränga restriktioner crackdown
strängaste harshest
stränghet roughness
stränginstrument stringed instrument
Strängnäs Strängnäs Municipality
Strängnäs kommun Strängnäs Municipality
Strängnäs stift Diocese of Strängnäs
strängt severely
strängt bevakad hemlighet closely guarded secret
strängt förbjudet strictly prohibited
strängt förfara med deal ruthlessly with
strängt taget per se
strängt växande funktion strictly increasing function
strängteori string theory
sträv gruff
sträva toil
sträva efter aim
strävade strove
strävan endeavor
strävanden endeavors
Strävbladiga växter Boraginaceae
strävbåge flying buttress
strävpelare buttress
strävsam assiduous
strävsamhet arduousness
Strävsoppar Leccinum
strävt ljud rasp
strå straw
Strå - t -n Hair
stråkharts colophony
stråkinstrument strings
stråkkvartett string quartet
stråkorkester string-band
Stråktrio String trio
stråla radiate
stråla av glädje beam
stråla av levnadsglädje sparkle with enthusiasm
stråla av stolthet beam
stråla ut irradiate
strålande magnificently
strålar gelt
Strålben Radius
stråle beam
Stråle -n -ar Neb
strålglans radiance
strålkastarbelyst floodlit
strålkastare torchlight
strålning emission
strålningsdos radiation dose
strålningsfysik radiation physics
strålningsverkan radiation effect
strålsjuka radiation sickness
strålskada radiation damage
strålskydd radiation protection
strålskyddslag radiation protection law
Strålsköldpadda Radiated tortoise
stråtrövare brigand
strö litter
strö in intersperse
strö salt i såren add insult to injury
strö ut scatter
ströare caster
ströbröd breadcrumbs
strödd disordered
strödosa castor
ström current
ström (el- ) current
strömavbrott blackout
strömbrytare switch
Strömfors Ruotsinpyhtää
strömfördelare distributor
strömkrets circuit
strömlinje fairing
strömlinjeforma streamline
strömlinjeformad sleek
strömma pour
strömma från gush from
strömma nedför flow down
strömma ut spurt out
strömmande torrential
strömming Baltic herring
strömning current
strömningsfält flow field
Strömningsmekanik Fluid mechanics
strömregulator regulator
Strömsdal Juankoski
Strömsholms kanal Strömsholm Canal
Strömsholms slott Strömsholm Palace
strömsprång surge
Strömstads kommun Strömstad Municipality
Strömstare White-throated Dipper
strömstyrka amperage
Strömsund Strömsund Municipality
Strömsunds kommun Strömsund Municipality
strömvirvel whirlpool
strömvändare commutator
strömökning surge
strösocker powdered sugar
strössel topping
ströva ramble
ströva genom ramble through
ströva omkring rove
Strømsgodset IF Strømsgodset IF
Stuart Sutcliffe Stuart Sutcliffe
Stuart tank Stuart tank
Stuart Townsend Stuart Townsend